המדריך ה(לא)-שלם לחבר מועצת העירייה

לרגל בחירתם של אלפי חברי מועצות מקומיות חדשים בכל רחבי הארץ ועל-מנת ליעל את עבודתם ותרומתם לציבור אני מתכבד להביא כאן את המדריך הממוקד לחברי מועצות הערים. כידוע, חברי מועצות עירייה אינם מקבלים שכר, ולעתים אף לא מקבלים משרד לשבת בו – משום כך אין להם זמן לבצע את העבודה ורובם אינם אפקטיביים כהוא זה. בנוסף, חברי מועצה חדשים בדרך-כלל לא מספיקים להקדיש זמן על-מנת ללמוד את המלאכה ולכן התכנסתי כאן כדי לסייע להם להבין מי נגד מי ובמה כדאי להתמקד תוך כדי הקדנציה הלא מתגמלת. המדריך עצמו מבוסס במידה מסויימת על מועצת עיריית תל-אביב-יפו, אך ההתנהלות דומה ברוב העיריות.

כאמור, בגלל פקודת העיריות ואופן הבחירה, לראש העירייה סמכויות רבות ולמעשה אין אפשרות להחליפו. על-מנת לבצר את מעמדו של ראש העירייה, המחוקקים בכנסת קבעו מספר משרות של סגנות בשכר (בהתאם לגודל מועצת העירייה, שנקבע על-פי מספר תושבי העיר), שבעזרתן ראש העירייה מתגמל את שותפיו הקואליציוניים. תחזוק הקואליציה באמצעות משכורות הסגנים מאפשר לראשי העיריות לצלוח בשקט יחסי את הקדנציה שלהם. בניגוד למשרות שרים בממשלה, החוק אינו מגדיר את סמכויות של סגני ראש העירייה, ובהתאם לכך הם נוטים להיות חסרי סמכויות ופועלים רק תוך הסכמה עם ראש העירייה. בנוסף, לראש העירייה סמכות לפטר סגן כזה או אחר, ולמעשה לפגוע באופן ישיר במטה לחמם. נוצר מצב שסגני ראש העירייה תלויים לחלוטין בראש העירייה למחייתם, בניגוד למצבם של שרי הממשלה ביחס לראש הממשלה. משום שרק ראש העירייה וסגניו מקבלים שכר (בתל-אביב-יפו מדובר בעד חמישה סגנים מתוך מועצה של 30 חברים), שאר חברי המועצה, אשר עוסקים בתחום בהתנדבות בקושי מספיקים לעקוב אחרי מה שקורה. מדריך זה מיועד לאותם נבחרי ציבור אלמוניים ולא-מתוגמלים, אשר ברובם באים עם כוונות טובות (וחלקם הם פשוט מאכרים שמקבלים את התמורה באופן שאינו שקוף).

מתוך רצון לקצר ולהתמקד בעיקר, המדריך אינו מכיל את כל הפרטים בכל הנושאים אלא מתמקד בעיקרי הדברים אותם חברי מועצה טריים צריכים להבין. במספר סעיפים קצר נמנה את סמכויותיו של חבר המועצה בתחומים המעטים שבהם הוא יכול להשפיע:

1. ישיבות מועצת העיר

ישיבות מועצת העירייה מתקיימות פעם בחודש, כאשר לחברי המועצה סמכויות מסויימות לפעול במסגרת מועצת העירייה על-מנת להעביר החלטות כאלה ואחרות. בפועל, מועצת העירייה היא מקום שקשה לקדם בו דברים בפועל, אבל היא בהחלט במה שבה ניתן להעלות רעיונות ואף להביך את הממסד השלטוני בשעת הצורך. לחברי המועצה הסמכות להעלות הצעות לסדר יומה של המועצה (עד ארבע הצעות עולות בכל ישיבת מועצה) וכן לכל חבר מועצה מותר להעלות שתי שאילתות לראש העירייה. עדיף לנסח הצעות לסדר ממוקדות ככל הניתן ואופרטיביות, כאשר למשל ניתן לעסוק בשינוי חוקי עזר מקומיים וכיו"ב.

בנוסף, לקראת סוף כל שנה מתקיימות שתי ישיבות שאינן מן המניין לאישור צו הארנונה וכן הישיבה החשובה ביותר לאישור התקציב העירוני השנתי. הדחת ראש עירייה מכהן ע"י מועצת העירייה אפשרית רק במקרה שבו לא מאושר תקציב (אבל בגלל משכורות סגני ראשי עיר זה לא קורה, וגם אז זה לא פשוט). בעיריות ירושלים ותל-אביב-יפו מקובל שכל הפרוטוקולים של מועצת העירייה עולים לרשת ואף צילומי הוידאו של הישיבות. לחברי המועצה החדשים מומלץ לקרוא ולהתבונן. לחברי מועצה בעיריות שלא מעלות את הפרוטוקולים וצילומי הוידאו לרשת, מומלץ לפעול בעניין ולהנגיש את המידע.

2. ועדות המועצה (חוץ מהועדה המקומית לתכנון ובנייה)

מועצת העירייה ממנה עשרות ועדות שונות ומשונות. רובן ככולן של ועדות אלו חסרות סמכויות ומיותרות לחלוטין, ואינן משמשות אלא כקישוטים לכרטיסי הביקור של חבריהן. עם זאת, מספר מצומצם של ועדות מקבלות החלטות משמעותיות שאף מובאות לאישור המועצה. ועדות אלו הן:

א. ועדת כספים אשר אחראית על העברות תקציביות שותפות במהלך השנה. פרוטוקולים לדוגמה של ועדת כספים ניתן למצוא כאן.

ב. ועדת מכרזים שתופרת או לא תופרת מכרזים כאלה ואחרים (למשל, מכרזים לתחנות אוטובוס). פרוטוקולים לדוגמה של ועדת מכרזים ניתן למצוא כאן.

ג. ועדת נכסים אשר עוסקת בניהול נכסי העירייה.

ד. עוד מספר ועדות "סוציאליות" (עם נטייה למקורבים) כגון ועדת הנחות, ועדת תמיכות ועוד כמה עם שם דומה.

נוכחות חברי המועצה חשובה מאוד בועדות אלו – ולכן לפני שרצים למינויים כאלה ואחרים חשוב מאוד לבדוק את מסגרת הסמכויות של כל ועדה וועדה.

3. הועדה המקומית לתכנון ובנייה

ועדה אחת הינה יוצאת דופן עד מאוד ולמעשה היא המקום שבו לחבר המועצה ישנה ההזדמנות הגדולה ביותר לפעול – זוהי הועדה המקומית לתכנון ובנייה שסמכויותיה ונהלי פעולתה נגזרים מחוק התכנון והבנייה. כל חברי מועצת העירייה הינם בפועל חברי הועדה המקומית לתכנון ובנייה ושותפים מלאים לתמיכה או התנגדות בכל תוכנית ותוכנית שהיא. בדרך-כלל מועצת העירייה ממנה ועדת משנה בעלת מספר חברים מצומצם כדי לעסוק באינספור נושאי התכנון והבנייה, אבל לכל חבר מועצה (גם אם אינו חבר ועדת המשנה) ישנה הסמכות לערער על כל החלטה של ועדת המשנה ולהביאה לדיון חוזר במליאת המועצה. על כל חבר מועצת העירייה לראות את עצמו כשותף פעיל בתכנון העיר וכנושא באחריות לכל החלטה תכנונית. מבחר פרוטוקולים לדוגמה של הועדה המקומית ניתן למצוא כאן.

4. תאגידים עירוניים

עוד אמצעי אחד חשוב שבאמצעותו העירייה מבצעת שלל פעולות הוא החברות העירוניות שבשליטתה. לשם דוגמה, עיריית תל-אביב-יפו שותפה ב-33 חברות שונות (!) אשר חלקן בבעלותה המלאה וחלקן בשיתוף גורמים אחרים (למשל, מדינת ישראל). לעירייה הסמכות למנות נושאי תפקידים בכירים בחברות אלו וכן חברי דירקטוריון. בתוך החברות העירוניות מסתתר כסף רב ופעולותיהן לא פעם קשות למעקב. גם בתל-אביב-יפו רמת השקיפות של החברות העירוניות לוקה בחסר, ולמעשה יש כאן דרך פעולה שאינה שקופה לציבור, למרות שמדובר בגופים ציבוריים למהדרין. בין החברות העירוניות החשובות ניתן למנות למשל את אחוזות החוף ואת נתיבי איילון ובנוסף יש לא מעט חברות עירוניות לא חשובות כדוגמת "חברת אולם נחמני 4 בע"מ". החברות העירוניות החשובות עתירות בממון ובסמכויות ביצוע ולא פעם המדיניות שלהן קובעת את מדיניות העירייה. מומלץ לחבר המועצה להתמקד בפעילות בחברות העירוניות החשובות וכן לפעול לשקיפות מרבית של גופים אלה.

עד כאן המדריך המקוצר לחברי מועצות הערים. אני מאחל לכל חברי מועצות העיר שיפעלו למען הציבור (המועט) שבחר בהם ולמען הציבור שלא בחר בהם (כי הוא פשוט לא הלך להצביע), ושלא יתמקדו רק בסגירת המרפסת של גיסתם. לכל חברי המועצה מומלץ מאוד לקרוא בעיון רב הן את פקודת העיריות על שלל תיקוניה והן את חוק התכנון והבנייה. בהצלחה!

פוסט זה פורסם בקטגוריה מוניציפאלי, תל-אביב. אפשר להגיע ישירות לפוסט זה עם קישור ישיר.

5 תגובות על המדריך ה(לא)-שלם לחבר מועצת העירייה

 1. נחום כהן הגיב:

  רעיון מעולה מן המדרגה הראשונה. תקצר להם.

 2. ינון הגיב:

  חברי המועצות מקבלים מדריך ממינהל התכנון שמסביר את כל מערכת התכנון והבניה וכל הפרוצדורות שהם מעורבים בהן ב-120 עמודים קצרים, כך שלכאורה מי שמעוניין בכך מקבל את הרקע הרלוונטי.

  מהניסיון של השנה האחרונה בה דיברתי עם חברי מועצות וקראתי קצת פרוטוקולים, אחוז מזערי מהם באמת יודע מה קורה. ולרוב תל אביב נמצאת שנות אור לפני רשויות אחרות כמעט בכל פרמטר (אז דמיין מה קורה במקומות אחרים…)

 3. תודה רבה , זה רעיון טוב לקצר ולהבהיר את הדברים עבור חברי המועצה ועבור הבוחרים בחברי המועצה. ראוי לבצע הנגשה של חוק התכנון והבנייה ושל פקודות העיריות כדי שנדע יותר טוב מהם הזכויות של התושבים ואיך פוגעים בהם תוך מעבר על החוק ואו מהם הכלים בהם היינו יכולים להשתמש אם היינו יודעים טוב יותר את זכויותינו.

  בכל מקרה הכנתי גם אני משהו – הסבר (מעט יותר ארוך משלך) כיצד השחיתות העירוניות עובדת, באיזה אפיקים היא דופקת את האזרחים, מדוע היא מסייעת לתכנון לא תקין וכיצד השחיתות והכסף והכוח שהיא מניבה חשובה כל כך לסיוע לראש עיר מושחת להבחר מחדש (גם מדוע המפלגות עושות הרבה כדי לעצור את זה)

  http://ecowiki.org.il/wiki/%D7%A9%D7%97%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C

 4. הכוונה כמובן מדוע המפלגות (ושר הפנים) לא עושות הרבה (לא עושות כלום) כדי לעצור את השחיתות בעיריות.

 5. עוד המלצות על אתרים חשובים

  איגוד מבקרי הרשויות המקומיות
  http://www.auditors.org.il/Auditors/index.asp?DBID=1&LNGID=2
  תוכלו לראות כאן דוחות של המבקרים על הראשות שלכם.

  אסטרטגיות לצמצום השחיתות והגברת השקיפות והאתיקה בשלטון המקומי בישראל, פרופ' דורון נבות ואחרים
  http://www.ti-israel.org/?CategoryID=260&ArticleID=248

להגיב על האזרח דרור לבטל

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s