על מסחר עירוני שגדל וזה שלא – המשך

בהמשך לפוסט הקודם על התפתחות מסחר ברחובות עירוניים אני שמח להביא פה את שני אזורים המחקר הנוספים מהדוקטורט שלי, שמדגימים גם הם כיצד פרדיגמות שונות של תכנון עירוני מאפשרות או מונעות ממסחר עירוני להתפתח. בפוסט הקודם התמקדנו בשני אזורים שבהם ישנם הבדלים בקנה-המידה של התכנון. בפוסט זה נתמקד בשני אזורים שבנוסף על הבדלים בקנה-מידה מדגימים גם הבדלים מהותיים באופן שבו הם תוכננו. שני האזורים שיודגמו בהמשך מכילים כל אחר תת-אזור ותיק שנבנה באופן סמי-עצמאי ולידו תת-אזור מודרניסטי שתוכנן באופן קפדני מלמעלה.

ראשית נתחיל באזור הכולל את שכונת התקווה וחלק (בגודל דומה) משכונת יד אליהו הסמוכה לה. פריסת המסחר באזורים אלה מופיעה במפה הבאה כך שבאדום מסומנים רחובות מסחריים (ששני הצדדים מסחריים בהם), בצהוב קטעי רחובות בעלי חזית מסחרית מצד אחד בלבד, ושאר הרחובות (בלבן) הם רחובות ללא חזית מסחרית. הגבול בין תת אזורי המחקר מסומן בקו כחול כפול.

חזיתות מסחריות בשכונת התקווה ויד אליהו
Hatikvah and Yad Eliyahu Commerce

שכונת התקווה מופיעה בחלק הדרומי של המפה ואילו שכונת יד אליהו נמצאת מצפון לה. בעוד ששכונת התקווה התפתחה באופן סמי-עצמאי במהלך שנות ה-30 של המאה הקודמת, יד אליהו תוכננה קומפלט על פי מיטב הבונטון התכנוני של 1945. הפריסה המסחרית לא יכולה להיות שונה יותר מאשר בין שתי שכונות אלה. ניתן לראות בבירור את רחוב האצ"ל שהוא דרך היסטורית, אשר הפך כולו לרחוב מסחרי וכן את שוק התקווה (החלק הצפוני של רחוב התקווה) ואת החיבורים המסחריים בין רחוב האצ"ל לשוק. לעומת זאת ביד אליהו אין כלל רחובות מסחריים אלא כמה מרכזונים מסחריים מפוזרים. למרות שכמות האנשים בשתי השכונות האלה דומה, בחלק הדרומי ישנן אפשרויות מסחר (והסעדה) רבות בהרבה. בעוד שרוב הרחובות בשכונות התקווה הן סימטאות שקטות, ורק 8 אחוזים מקומות הקרקע הן חזיתות מסחר, היא מצליחה להכיל בתוכה מרכז תוסס שנמצא בקירבה גדולה לכל תושבי השכונה. ביד אליהו פחות מאחוז אחד מכלל חזיתות הקרקע הן מסחריות. ניתן לראות שהתכנון העצמי של התקווה אפשר לה לפתח מסחר מגוון כולל רחוב מסחרי ושוק ואילו התכנון הכוללני של יד אליהו מנע מרחובות מסחריים להתפתח בה, בעיקר בגלל שרשת הרחובות של יד אליהו דלילה בהרבה.

הערה נוספת נדרשת באשר לתכנון העצמי של שכונת התקווה. למרות שעל פניו במפה נראה שרשת הרחובות של שכונת התקווה היא מעין גריד, בפועל הרחובות בשכונת התקווה לא נפגשים זה עם זה. כתוצאה מכך רחובות רבים נמשכים לאורך בלוק אחד בלבד, ונעצרים בו. הנה דוגמה מודגשת של מה שתוכנן אולי כרחוב אחד ובפועל מכיל ארבעה רחובות שונים: אחיעזר-לבלוב-אביטל-ששון:

היכן שהרחובות לא נפגשים
היכן שלרחובות ישנם הרבה שמות

בחינה דומה נערכה לשכונת שפירא לעומת שכונת קרית שלום. פריסת החזיתות המסחריות בשכונות אלה מופיעה במפה שלהלן, כאשר דרך קיבוץ גלויות מפרידה בין שתי שכונות אלה:

חזיתות מסחריות בשכונת שפירא וקרית שלום
Shapira and Kiriyat Shalom Commerce

שכונת שפירא (מצפון) גדלה באופן עצמאי החל משנות ה-20 ואילו קרית שלום תוכננה קומפלט בתחילת שנות ה-50 על בסיס מה שנחשב אז לשיא התכנון העירוני. בסופו של דבר שכונת שפירא הצליחה לפתח רחוב מסחרי כמעט שלם במרכזה (רחוב מסילת ישרים) ואילו בשכונת קרית שלום ישנם כמה מרכזונים מסחריים בעצימות נמוכה. שוב, למרות המיקום הקרוב של שתי שכונות אלה, ניכר כי אחת מאפשרת למסחר עירוני להתפתח ואילו השנייה אינה מאפשרת להתפתחות כזאת לקרות. מבחינה מספרית כ-6 אחוזים מחזיתות הקרקע בשכונת שפירא הן מסחריות לעומת אחוז בודד בקרית שלום.

לסיכום, ניתן לראות כאן כיצד גישות תכנוניות שונות (תכננון עצמי לעומת תכנון מודרניסטי) הובילו לתוצאות שונות לחלוטין מבחינת פריסת המסחר. התכנון העצמי אפשר אפילו לשכונה דלילה יחסית כמו שפירא לפתח לעצמה רחוב מסחרי מגוון ומרכזי. לעומת זאת, התכנון המודרניסטי, כפי שהוצג גם בפוסט הקודם, מייצר רשת רחובות מקוטעת שאינה מאפשרת למסחר עירוני להתפתח ובסופו של דבר מקשה על נגישות לשירותים יומיומיים בגלל הגדלת המרחק בין שימושי הקרקע השונים.

הערה: שוב תודה לכל התומכים בבלוג. הסיוע שלכם מאפשר לי לכתוב.

פורסם בקטגוריה אורבניזם, אקדמיה, יד אליהו, תל-אביב | עם התגים , , | 5 תגובות

אז איפה מתפתח מסחר עירוני ואיפה לא?

ישנם מקרים לא מעטים לאחרונה שבהם מדברים על פיתוח עם עירוב שימושים, יצירת רחובות פעילים וסיסמאות נוספות שבינן לבין התכנון הישראלי אין קשר. בפועל, ישנם נסיונות כאלה ואחרים פה ושם להכניס חזית קרקעית מסחרית וזה לאו דווקא מתרחש בפועל. לרחוב מסחרי דרושה קודם כל מידת מרכזיות גבוהה ועל גביה ניתן לקוות שיהיו מספיק שימושים מסביב (מגורים ולא מגורים) שיאפשרו גם למסחר לצמוח. זה לא שלא ידענו פעם לעשות רחובות מסחריים סבירים, אבל מאז קום המדינה התכנון הישראלי לא אפשר לרחובות מסחריים חדשים להיווצר.

בעבודת הדוקטורט שלי עשיתי מיפוי מקיף של ארבעה אזורים שונים בתל אביב שבהם שוכנים אזורים ותיקים יותר לצד אזורים קצת פחות ותיקים או בטרמינולוגיה שנעשה בה שימוש בסוף – אזורים בעלי אופי עירוני מסורתי לעומת אזורים בעלי אופי בן-זמננו. בכל האזורים בני-זמננו לא נמצאו רחובות מסחריים ואילו באזורים הותיקים יותר נמצא שרחובות מסחריים הצליחו להתפתח. כדי להתחיל את הדיון על התפתחות מסחר נתחיל בשתי מפות משני אזורי המחקר הראשונים – אזור אבן-גבירול צפון ואזור פלורנטין.

במפות הבאות מופיעים אזורי המחקר כך שבאדום מסומנים רחובות מסחריים (ששני הצדדים מסחריים בהם), בצהוב קטעי רחובות בעלי חזית מסחרית מצד אחד בלבד, ושאר הרחובות (בלבן) הם רחובות ללא חזית מסחרית. הגבול בין תת אזורי המחקר מסומן בקו כחול כפול.

נתחיל במפת החזיתות המסחריות של פלורנטין, שהיא המורכבת והמעניינת ביותר:

חזיתות מסחריות בפלורנטין
Commercial Fronts Florentine

האזור הותיק של פלורנטין ממוקם בצד בצפוני-מזרחי של מפה זו (אזור שהתפתח במהלך שנות ה-20 וה-30 של המאה הקודמת) ואילו האזור החדש יותר הוא האזור התעשייתי שהתפתח במהלך שנות ה-40 בצד הדרומי-מערבי, כאשר הגבול בין האזורים האלו הם רחובות סלמה ואברבנל. ניתן לראות בעין בלתי מזויינת שישנה קפיצה בקנה המידה בין האזור הותיק לאזור החדש יותר, כלומר המרחק בין הצמתים עולה וכמות הרחובות יורדת באזור החדש. חשוב לציין שבכל האזור במפה זו מותר לפתוח חנויות בקומת הקרקע של המבנים. משום כך מעניין לראות היכן באמת נכנסו חנויות לקומת הקרקע והיכן אין חנויות. ניתן לראות שהמסחר התפתח ברוב מה שתוכנן כמרכז המסחרי (שנדרש כתוצאה מפרעות 1921 וההפרדה שהלכה וגברה בין הערבים ליהודים ביפו ותל אביב) וידוע כיום כשוק לוינסקי, אבל לא בכולו. כמו כן, ניתן לראות שלאורך הדרך הראשית ליפו (דרך יפו-אילת) התפתח מסחר. ברחובות הראשיים העלייה והרצל התפתח מסחר שמסתיים ברחוב סלמה. באופן כללי ככל שמתרחקים מכיכר המושבות (המפגש של העלייה-אלנבי-דרך יפו-בגין) המסחר הולך ופוחת. לקראת רחוב סלמה ולקראת רחוב אברבנל הרצף המסחרי מדלדל, כך שבסופו של דבר באזור הותיק של פלורנטין כ-60 אחוז מהחזיתות בקומת הקרקע משמשות למסחר כלשהו (מתוך 100 אחוז אפשריים).

במעבר מהאזור הותיק של פלורנטין לאזור התעשייה החדש יותר המסחר פוסק כמעט לחלוטין. באזור התעשייה רק 7 אחוז מכלל החזיתות משמשות למסחר (מתוך 100 אחוז אפשריים) וניתן אף לומר שדלילותו של אזור התעשייה בשימושים שונים משפיעה גם על פריסת המסחר באזור הותיק של פלורנטין. עיבוי מסויים של הבינוי (והמגורים) דרומית מסלמה או מערבית מאברבנל עשוי להעצים את פריסת המסחר בתוך האזור הותיק של פלרונטין ולמשוך אותו לכיוונם.

מיפוי דומה נערך גם באזור צפון-גבירול בהשוואה בין החלק המערבי (שהוא חלק מתוכנית גדס של שנות ה-20 של המאה הקודמת) לחלק המזרחי שתוכנן במהלך שנות ה-40. גם כאן ישנה קפיצה בקנה המידה של התכנון תוך צמצום משמעותי של כמות הצמתים והרחובות וכך נראית פריסת המסחר:

חזיתות מסחריות באזור אבן-גבירול

Commercial Fronts Ibn Gabirol

ניתן לראות בעין בלתי-מזויינת שהאזור המזרחי החדש יותר דליל יותר ברשת הרחובות לעומת האזור המערבי הותיק. בניגוד לפלורנטין שיועדה למסחר, אזורים אלה יועדו לבורגנות של תל אביב והינם בעלי אופי מסחרי דליל יותר. עם זאת, גם כאן עולה הניגוד בין פריסת המסחר באזור הותיק לעומת האזור החדש. ממערב לאבן-גבירול (שהיה הדרך הראשית מסומייל ליפו במקור) התפתחו שני רחובות מסחריים – בן-יהודה ודיזנגוף, כאשר כיכר בזל (כיכר בוני העיר) הפכה עם הזמן למסחרית תוך שליחת זרועות קטנות החוצה. ממזרח לאבן-גבירול לא התפתח אף רחוב מסחרי של ממש כאשר כיכר המדינה מכילה דופן מסחר אחת ושולחת שלוש זרועות מסחריות קצרות לכיוון של תל אביב (על רחובות ז'בוטינסקי, תש"ח וויצמן). התפתחות זו מתבטאת בכך שבאזור המערבי 14 אחוז מחזיתות הקרקע הן מסחריות ואילו באזור המזרחי מדובר ב-5 אחוזים בלבד.

למרות הרגולציה שלרוב מקשה על התפתחות של מסחר, ניתן לראות שבמקרה של כיכר בזל וכן בזרועות של כיכר המדינה – המסחר הצליח להתפתח במידה חלקית למרות התכנון המקורי ששלל אותו. תוצאה של התכנון היא שלתושבי האזור המערבי ישנן אופציות מסחריות מגוונות בהרבה לעומת יושבי האזור המזרחי הפרברי והדליל באופיו.

לסיכום, התובנה העיקרית לגבי התפתחות של מסחר עירוני קשורה לכך שהוא אינו שימוש קרקע שמתפתח על בסיס רצון אבסטרקטי כזה או אחר של מתכנן, אלא תוצאה של תנאים מסויימים שהעיקרי בהם הוא רשת הדרכים – צפיפות, האינטנסיביות שלה ומרכזיותם של רחובות מסויימים בה. בפוסט המשך אביא עוד שני אזורי מחקר שהתפתחו בצורה שונה משני אלה שנסקרו כאן ומדגימים תופעות דומות הקשורות להתפתחות של מסחר. בנוסף, האבחנות האלה לא יושבות בחלל ריק ונערכו מחקרים רבים על התפתחות מסחר ומיקומו. בפרט, למי שרוצה להעמיק מבחינה אקדמית, מומלץ לעיין בשני המאמרים הבאים, שניתנים להורדה חופשית ברשת:

"The effects of block size and form in North American and Australian city centres" – Arnis Siskna

מאמר זה בוחן 12 מרכזי ערים בצפון-אמריקה ובאוסטרליה ומגיע למסקנות מרחיקות לכת בנוגע להתפתחות שימושי קרקע על בסיס רשת הרחובות והמורפולוגיה העירונית. בפרט, סיסקנה מעלה ממצא באשר להתפתחות ספונטנית של מסחר בצורה של תפוח אדמה מחודד (spiky potato). מאמר נוסף ומוכר יותר נשען על ממצאיו של סיסקנה ומרחיב אותם:

"Centrality as a process: accounting for attraction inequalities in deformed grids" – Bill Hillier

במאמר זה מציע הילייר תובנות באשר להתפתחותם של מרכזים עירוניים אינטנסיביים והתנאים שמאפשרים אותם (על בסיס ניתוח של מספר ערים בבריטניה), ומאפיין תנאים שמאפשרים להתפשטות מסחרית אינטנסיבית להתרחש (כפי שקורה בפלורנטין) לעומת תנאים שמעודדים התפתחות של מסחר בצורה לינארית בלבד לאורך רחוב ראשי.

בנימה אקדמית זו נסיים לעת עתה.

הערה מנהלתית: תודתי שלוחה לכל התומכים בבלוג. הסיוע שלכם מאפשר לי לכתוב.

פורסם בקטגוריה אורבניזם, אקדמיה, פלורנטין, תל-אביב | 4 תגובות

מקבץ לינקים לאמצע החגים

עברתי עכשיו על הלינקים שיושבים כאן בצד ושמתי לב שהצטברו נושאים שאליהם התייחסתי במקומות אחרים וכבר לא אספיק לדון בהם בהרחבה כאן. לפיכך, אני מתכבד לפתוח את המקבץ במספר לינקים למאמרים וראיונות של עבדכם מהעת האחרונה שפורסמו במקומות אחרים:

1. מאמר דעה שפורסם בזווית על נושא הקירוי (המופרך והשגוי) של איילון.

2. מאמר קצר שפורסם באקולוגיה וסביבה על תכנון להליכה ברגל בישראל.

3. נעמה ריבה דיברה עם עבדכם על גשר מעריב.

4. חיים א-דור שוחח איתי על תנועת הולכי רגל בישראל ברשת ב' בעקבות המאמר האקדמי שכתבתי עליו כאן.

ונקנח בעוד מספר לינקים:

5. יפה לראות תכנון ששואב את מקורותיו מאותן טעויות בו-זמנית גם בפריז וגם בירושלים.

6. ביל דה בלסיו, ראש עיריית ניו יורק, העלה רעיון עיוועים של החזרת טיימס סקוור למצבה הישן כפקק נצחי, במקום במצב הנוכחי שבו היא אשכרה מהווה כיכר ציבורית בלב העיר המרכזית בעולם. בינתיים גם מייקל קימלמן, וגם יאן גהל וחברים כבר ענו לו והסבירו לו קצת על החיים:

Time and again, Mr. de Blasio leaves an impression that he understands very little about the dynamics of urbanism and the physical fabric of the city — its parks and plazas, its open spaces, libraries, transit network and streetscape, which all contribute to issues he cares most about, like equity and social mobility. Entertaining the demolition of the plazas, the mayor sends a message that New York can’t support the sort of great pedestrian hubs that thrive in competing cities around the globe.

7. הלל שוקן על כמה מכשלי הבסיס של התכנון הישראלי בימינו, אשרמבטיחים את בנייתם של מרחבים אורבניים דלילים תוך הישענות הולכת וגוברת על המרכז של תל אביב (שתוכנן לפני הקמת מדינת ישראל למזלנו).

8. ואתר חדש שממפה את זיקות ההנאה במטרופולין תל אביב.

פורסם בקטגוריה לינקים | כתיבת תגובה

תנועת הולכי רגל בערים ישראליות – עכשיו המאמר

בזמנו, כתבתי כאן על המחקר שערכנו עבור הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים בנוגע לתנועת הולכי רגל בערים ישראליות. אני שמח לבשר שמאמר אקדמי ראשון מהמחקר ההוא התפרסם בג'ורנל המכובד הנושא את השם: International Journal of Geographic Information Science. המאמר נכתב ע"י פרופ' יצחק אומר מאוניברסיטת תל אביב, ד"ר יודן רופא מאוניברסיטת בן-גוריון ועבדכם ונושא את השם:

“The impact of planning on pedestrian movement: contrasting pedestrian movement models in pre-modern and modern neighborhoods in Israel”

במאמר עצמו אנחנו מתמקדים בחלק של המחקר שעוסק בהשוואת תנועת הולכי הרגל בין אזורים פרה-מודרניים לאזורים מודרניים בישראל. הגישה המודרניסטית לתכנון ערים מושתתת על הפרדת שימושים והיררכיית דרכים קשיחה, לעמות הגישה הפרה-מודרנית שבה יש יותר עירוב שימושים והיררכיית דרכים רכה יותר. בגדול, כל מה שתוכנן לאחר הקמת מדינת ישראל הוא מודרני, ולעומת זאת, כמעט כל מה שתוכנן קודם לכן הוא פרה-מודרני.

המחקר התבסס על 14 שכונות בארבע ערים ישראליות :באר שבע, אשדוד, בת ים וכפר סבא. באר שבע ואשדוד נוטות להיות מודרניסטיות יותר, לעומת בת ים וכפר סבא שמכילות חלקים פרה-מודרניים רבים. בכל שכונה נערכו ספירות הולכי רגל ומופו שימושי קרקע והתבצע ניתוח מרחבי של רשת הדרכים המבוסס על תחביר המרחב (space syntax). בתמונה הבאה יש את המפות של 14 השכונות, כאשר אלו שמסומנות עם גבול מקווקו הן שכונות פרה-מודרניות ואלו שמופיעות עם גבול רציף הן שכונות מודרניות:

14 שכונות המחקר – גבול מקווקו מציין שכונה פרה-מודרניות וגבול רציף שכונה מודרנית

NeighPicAll

נמצא כי נפח תנועת הולכי הרגל בשכונות הפרה-מודרניות גבוה במידה משמעותית לעומת השכונות המודרניות (פי שניים בממוצע) ובנוסף נמצא כי בבת ים (הצפופה מבין ארבע הערים) יש תנועת הולכי רגל בשיעור גבוה משמעותית מאשר בערים האחרות. הגרף שמוצג להלן מראה את שיעור התנועה הממוצע בשכונות השונות והממוצע שנמדד בכל עיר. באדום מופיעות השכונות הפרה-מודרניות, בכחול השכונות המודרניות ובירוק הממוצע עבור כל עיר:

ממוצע התנועה בכל שכונה – באדום פרה-מודרני, כחול מודרני וירוק עבור ממוצע עירוני

NeighAvg

בנוסף, לממצאים הקשורים לנפח התנועה ביצענו ניתוח סטטיסטי על-מנת לבנות מודלים לחיזוי תנועת הולכי הרגל. מתוך הניתוחים האלה עולה כי תנועת הולכי הרגל בשכונות פרה-מודרניות ניתנת לחיזוי ברמה גבוהה בהרבה מאשר בשכונות המודרניות. לטובת העניין, יצרנו מודל ג'נרי עבור כל אחת מסוגי השכונות ובחנו את מדית הדיוק שלו על בסיס ארבע שכונות מחקר נוספות – 2 בכפר-סבא ו-2 בהוד השרון (אחת מכל סוג בכל עיר). למודל זה הייתה הצלחה בחיזוי התנועה בשכונות הפרה-מודרניות.

נוסף על הדיון בממצאים אלה, המאמר מרחיב על השימוש בתחביר המרחב ובמאפיינים המרחביים השונים שניתן ליצור באמצעות שיטה זו. לסיכום:

Our study shows that traditional pre-modern urban neighborhoods, with a well-connected street structure, are likely to have not only more walking within them but also a more predictable spatial distribution of pedestrian volume than modern neighborhoods, that are characterized by hierarchical tree-like street layout associated with the idea of the neighborhood unit. We have identified that the correlation of pedestrian volume with the street network’s configuration attributes are significantly higher in pre-modern urban neighborhoods than in the modern neighborhoods. Furthermore, our study revealed that the distribution of pedestrian volume in these neighborhood types interacts differentially with the street network. In modern street layouts, the different types of configuration attributes (topological, angular, and metric) tend to be much more varied in their correlation with pedestrian volume across scale.

את המאמר כולו ניתן לקרוא כאן. למי שאין גישה למאמר ובכל זאת מעוניין לקרוא אותו, ניתן ליצור איתי קשר כאן. הפוסט הופיע בגרסה דומה באנגלית כאן.

פורסם בקטגוריה אורבניזם, אקדמיה, הולכי רגל, תחבורה | כתיבת תגובה

הרכבת הקלה: אפוקליפסה לא תהיה, אבל כבר הספיקו לעשות מלא טעויות

פרוייקט הרכבת הקלה של גוש דן נכנס לשלב הממשי של החפירות ומנהלי הפרוייקט טוענים שבעוד שש שנים בלבד כבר יעבוד הקו הראשון, למרות שהוא דורש חפירה של מעל 11 ק"מ בשטח עירוני בנוי. בשבוע האחרון התקשורת המסחרית לא הפסיקה לחפור בנושא, כאשר רוב העיתונאים עשו לעצמם עבודה קלה והתמקדו באזהרות מאפוקליפסה תחבורתית שתגעש על גוש דן, כאשר חלק קטנטן בתוך תל אביב ייחפר. ב-ynet מאיימים בפקקים עד אשדוד ונתניה. במעריב מבשרים על שש שנים של פקק (כלומר, תינוק שיוולד בראשית הפקק, יגיע לבית הספר בסופו). אך בעוד העיתונאים עסוקים בלדווח על יום הדין הקרב ובא, כרגיל בארועים מסוג זה, אנשים מזדרזים לשנות הרגלים, והפקקים שכולם חוששים מהם לא הגיעו וגם לא יגיעו.

כמו שאומר דוד מהלאל היום לכלכליסט – שום אפוקליפסה תחבורתית לא תתרחש, ופקקי ענק לא יבואו. בני האדם הם חיות סתגלניות ביותר ולא סתם הם הצליחו להשתלט על כדור הארץ ולחיות בכל סוגי מזג האוויר שלו. אנשים מתאימים את עצמם למערכת התחבורתית ולהזדמנויות שהיא מספקת להם בכל יום ויום מחדש. האיומים על פקקים גורמים לכך שאנשים שלא צריכים להתקרב לאזור החפירות, לא מגיעים לשם מראש ומשום כך אותם פקקים איומים לעולם לא מתרחשים, למרות הכותרות. מקסימום מה שיקרה (וכבר התחיל) זו קריסה רצינית של עסקים התלויים בתנועת הולכי רגל ורכב בקרבת החפירות ושינויים במחירי השכירות של המשרדים באזורים שונים בהתאם לירידה בנגישות. זה לא שלא יהיו עוד בלגנים – ברדק צפוי בתחילת ספטמבר עם חזרת מערכת הלימודים לתפקוד, אבל פחות או יותר עד שייגמרו החגים (אמצע אוקטובר) העסק יתייצב מחדש, ויתברר שבסך הכל לא צריך כל-כך הרבה כבישים ממילא.

מספר גורמים דיברו איתי בשבוע האחרון על הרכבת הקלה (גם כאן אצל עוז רוזנברג במעריב), והתברר לי שישנן מספר סוגיות שהתקשורת המסחרית בכלל לא עסקה בהן, ואני חושש שגם מתכנני הפרוייקט הזה לא לגמרי התייחסו אליהן. לכן, בפוסט זה נרחיב על התקלות הצפויות בפרוייקט ועל טעויות התכנון שכבר נעשו.

ראשית, חשוב להבין ששורש הבעייה טמון בטכנולוגיית החפירה שאמורה להקטין למינימום את ההשפעות מעל הקרקע. כדי לעשות זאת משתמשים בבמכונות מיוחדות שנבנות באופן ספציפי לפרוייקט (ובסופו של דבר נשארות למטה) ונקראות Tunnel Boring Machine או בקיצור TBM. מכונה כזו מבצעת את החפירה עצמה ובו זמנית בונה את המנהרה שבה תעבור הרכבת, תוך שמירה על הלחץ ומניעת קריסה על האדמה. כשהכל הולך חלק, זה מצויין – החפרפרת (או כפי שמציעים בגלובס – החולדאית) חופרת בלי להפריע ומקבלים בסוף מנהרה בנוייה וחזקה. הבעייה היא שככל שהחפירה ארוכה יותר ומשלבת אלמנטים של קרקע רכה (מישהו אמר "עיר מן החולות"?) ומים יש יותר סיכוי לתקלות שעלולות לעלות בזמן וכסף רבים. שתי התקלות הנפוצות שכמעט בטוח יקרו בפרוייקט הארוך הזה הן:

1. תזוזת בניינים סמוכים לציר הרכבת הקלה והפיכתם למבנים מסוכנים. כן, זה נשמע קצת מפחיד וזה אכן כך. בגלל שינויים בלחץ הקרקע שהחפירה תחולל, ייתכנו תזוזות קרקע בלתי-צפויות שעשויות לגרום למבנים על פני הקרקע להתערער ואף לקרוס לחלוטין בסופו של דבר. דברים כאלה קרו בשנים האחרונות בקלן שבגרמניה (שלושה מבנים קרסו והיו גם הרוגים), באמסטרדם שבהולנד ובברצלונה בספרד. צריך לקחת בחשבון שגם כאן יתרחשו ארועים כאלה ובניינים עייפים ברמת-גן עשויים למצוא את עצמם מתנדנדים על סף קריסה. זה משהו שאני מניח שידוע למתכננים של הפרוייקט, אבל לא ברור כלל אם הוסדר הנושא הביטוחי והפיצויים שיצטרכו לשלם במקרה כזה של קריסה. כמובן, שחוסר הסדרה יעלה בזמן רב ובתקיעה של הפרוייקט במידה ומבנים ייפגעו כתוצאה מהחפרפרת.

2. היתקעות של המכונה החופרת באמצע העבודה. מעבר לעובדה שהחולדאית עשוייה להזיז מבנים באופן לא מכוון, היא גם יכולה יום אחד להפסיק לעבוד. ישנן מגוון נסיבות בהן ארוע כזה יכול לקרות – פגיעה בראש החופר וכיו"ב. הבעייה היא שזו לא מכונה שפשוט אפשר להוציא ולשים במקומה אחרת. אחד המקרים המפורסמים של מכונה תקועה קרה לאחרונה בסיאטל, שבה מבצעים פרוייקט חפירה של כביש סמוך לאוקיינוס (הפרוייקט הזה אידיוטי אפילו בקנה מידה ישראלי). מכונת החפירה פשוט נתקעה יום אחד והיה צריך לצלול אליה מלמעלה (מזל שלא נתקעה מתחת לבניין) ולשחרר אותה. זה עלה כבר בעיכוב של כמה חודשים והון כספי לא קטן שמשלמי המסים שם ספגו, והם עדיין לא חזרו לחפור. גם כאן לא ברורה מה מידת המוכנות של הצוותים בגוש דן למצב בו מכונה נתקעת וכיצד מצמצמים למינימום את הנזק שתקלה כזאת תייצר.

עד כאן שתי הסיבות הטכניות שבגינן הפרוייקט צפוי להתארך ולהתייקר, ועכשיו לשתי סוגיות תכנוניות מהותיות שלא מופיעות בכלל על הצג כשעוסקים בפרוייקט הזה:

1. כמקובל בפרוייקטים בישראל – אין חיבור בין השקעה בתשתיות תחבורה לתכנון של בינוי ושימושי קרקע. הפרוייקט של הרכבת הקלה בגוש דן על שלל קוויה הוא ארוך ויקר. במידה והוא באמת יתממש הוא יהפוך מקומות מסויימים בגוש דן לנגישים מאוד ובהם ניתן (ואף רצוי) יהיה לבנות באינטנסיביות גבוהה מאוד מסחר, מגורים ומשרדים. מעבר להפיכה של חלקים קטנים במרכז תל אביב לעוד יותר מרכזיים ממה שהם, אוסף התחנות הפרבריות יאפשרו לאזורים בקרבתן שנחשבים היום מרוחקים יחסית, להפוך לקרובים מאוד לאותם מרכזים חזקים. עד כה לא נעשה שום ניסיון בגופי התכנון השונים להתייחס למרכזיות המשופרת של האזורים בקרבת התחנות ולנצל זאת לבינוי שבאמצעותו יהיה אפשר גם לממן בקלות רבה יותר את כל הפרוייקט הזה, למרות שההתנהלות הזאת מקובלת בפרוייקטים אחרים בעולם. מבחינה זו מדובר בהחמצה קולוסאלית, שמעידה על חולשתה הבלתי-נתפסת של מערכת התכנון הישראלית.

2. תחנות הרכבת הקלה מתוכננות ללא מסחר בתוכן. כן, מה שקראתם. כמו שאתם יודעים חלק מתחנות הרכבת הקלה הן למעשה מבנים רב-מפלסיים ארוכים שבהם צפויים לעבור ביום עשרות ואף מאות אלפי בני אדם ביום. למרות שבכל תחנת רכבת תת-קרקעית גדולה נורמלית ישנם הרבה שטחי מסחר שגם עוזרים לתחזוקת הרכבת וגם מאפשרים לאנשים לבצע סידורים על הדרך (ולקחת כוס קפה), בהדמיות של תחנות הרכבת התת-קרקעיות ובתכנון כרגע, אין מסחר כלל. אני לא יודע אם זה קשור לחלמאות סתם או חוסר הבנה מוחלט של התנהגות בני אדם, אבל בהמשך הדרך יוסיפו מן הסתם מסחר בתחנות הרכבת. קיים סיכוי שזה ייראה פרטצ'י כמו המסחר בדוכנים שרץ תקופה מסויימת בסבידור. בהקשר הזה אפשר גם להוסיף שלא ברור מודל התחזוקה של הרכבת הקלה. אם ימשיכו להתייחס לתחבורה ציבורית בישראל כסרח עודף למוכי גורל, הרכבת האומללה הזאת ממילא לא תאריך ימים, ותשמש רק לכמה גזירות סרטים אי שם בחצי השני של המאה.

לסיכום, חפירות הרכבת הקלה ישפיעו בצורה מצומצת מזו המתוארת בכלי התקשורת. לצערנו, גם בסיומו של הפרוייקט כולו השפעתו צפוייה להיות זניחה.

 הערה מנהלתית: שוב תודה לכל מי שתומך בבלוג. הסיוע שלכם מאפשר לי לכתוב.

אופטימיים

2015-02-16 23.36.00

פורסם בקטגוריה אורבניזם, ביקורת, תחבורה, תל-אביב | עם התגים | 11 תגובות

סדרי עדיפויות

בעקבות הפוסט הקודם היו מספר תגובות כאן ובמקומות אחרים של אנשים שעודדו לכתוב יותר. אז קודם כל, תודה על העידוד. איכשהו הגעתי למצב שבו מרבית המשימות המקצועיות שלי קשורות לכתיבה. מספר הנושאים שפתוחים אצלי לכתיבה כאן בבלוג גדול בהרבה מכמות הזמן שיש לי, אך מה שבעיקר מפחית את כמות הפרסומים כאן הם סדרי העדיפויות שלי בכל הנוגע לכתיבה ופרסום. על-מנת לעשות סדר בנושא – אלה סדרי העדיפויות המשוערים שלפיהם אני עובד בשלב זה:

1. פרסומים אקדמיים בכתבי עת באנגלית. לב התרומה המדעית של אקדמאים הם הפרסומים הארוכים באנגלית שבודדים קוראים ולא ברורה בכלל מה מידת השפעתם על האקדמיה ועל המציאות. פרסומים אלה עוברים שיפוט עמיתים וסבבי תיקונים כאלה ואחרים עד שהם מגיעים לפרסום. בפועל, אלו הפרסומים היחידים שעל פיהם נקבעת תרומתו של אקדמאי למדע והסיכוי שלו לקבל משרה ולהתקדם בסולם האקדמי. טקסטים אלה גובים זמן רב ומאמץ ניכר.

2. כתיבת הצעות מחקר והתמודדות על משרות אקדמיות. מעבר להעשרת הרזומה אני עסוק בימים אלה במציאת מימון ודרך להשתלב בעולם האקדמי. לכן, את הזמן שנשאר אחרי המאבק בג'ורנלים, אני מקדיש לכתיבת הצעות מחקר מגוונות והתמודדות על משרות של אקדמאים מתחילים (פוסט-דוק למיניהם). בינתיים, העתיד לא ברור, אבל אני ממשיך ללחוץ בכל הכח.

3. כתיבה והתעסקות עם העיתונות הממוסדת (המסחרית והלא-מסחרית) בישראל. לא ברור לי אם זה בגלל שקיבלתי תואר או דוקטור או הבשלה של תהליכים אחרים, אבל לאחרונה אני בא במגע רב במיוחד עם שלל גורמים תקשורת בישראל, חלקם מסחריים והמוניים יותר, חלקם מקצועיים ומצומצמים יותר. כל ההתעסקות הזאת מאפשרת לי לבטא עמדות בתפוצה רחבה יחסית, אך דורשת לא מעט זמן.

4. כתיבה בבלוג העברי שלי. רק אחרי שסיימתי להתעסק עם המאמרים הארוכים באנגלית, הגשתי עוד הצעת מחקר וסגרתי מאמר דעה מקוצרר, אני מגיע לבלוג כאן, ולכן זה קורה מעט ובאופן ספורדי. אני מקווה שאוגוסט יהיה חודש שקט יחסית שבו אוכל לכתוב כאן יותר, אבל אני לא משלה את עצמי. גם יולי נראה בזמנו כחודש רגוע, ואני מסיים אותו על הגחון.

5. כתיבה בבלוג האנגלי שלי. עוד מתחת לבלוג העברי בכמות הזמן ותשומת הלב יושב הבלוג האנגלי שלי. בניגוד לבלוגוספירה העברית הדלילה, הבלוגוספירה הבינלאומית (שיש לה רק שפה אחת) חיה ובועטת בתחום התכנון העירוני ואחרי הכל הסוגיות התכנוניות אינן מוגבלות לישראל, אלא אוניברסליות במידה רבה. בסוף בסוף, אני מגיע גם לכתוב פוסטים ארוכים באנגלית.

לסיכום, עוד רבה הדרך והלימבו הנוכחי שבו אני נמצא מקשה על כתיבה מסודרת כאן. בשאיפה, עד סוף הקיץ ישרור איזון חדש.

פורסם בקטגוריה כללי | 6 תגובות

מקבץ לינקים לשבת

מקבץ מובחר לפניכם:

1. שאפו גדול ל-ynet על כתבה שטוחנת את זירת האלימות הנפוצה בארץ: המדרכה.

2. ובמסגרת הזו ynet גם לקחו את עבדכם לראיון נוקב באולפן.

3. ועוד בהקשר הזה – בתי המשפט יאלצו יותר ויותר להתעסק באנרכיית המדרכות.

4. כתבה טובה בגלובס על כישלון מתחמי הסאחים החדשים בתל אביב. השנים חולפות, ועיריית תל אביב יפו של ימינו מייצרת טעויות בטעם של פעם המזכירות את כיכר אתרים וכיכר השעות היפות (כפי שמציין הלל שוקן בכתבה).

5. גלית לוב מרחיבה על הדמיון של פייסבוק לכפר במקום לעיר.

6. פריז לקראת שינוי היסטורי ויצירת גוף ממשלתי מטרופוליני שיהיה מעין איחוד של 128 רשויות מוניציפאליות (ויהיו בו פי שלושה אנשים ממה שיש היום ברשות המקומית של פריז). בדרך יצטרכו להתגבר על מורשת טרגית מהעבר.

7. המתכננים בלונדון גרועים כמו בתל אביב אם לא יותר – חרפה.

8. בעוד שהרשויות בונקובר והסיאטל מקבלות החלטות מהר לשים הרבה כסף על כבישים מהירים ועל תכנון מוטה-רכב, הן מעדיפות להפיל תוכניות ארוכות טווח של תחבורה ציבורית באמצעות משאלי עם. פול גז ברוורס.

9. ולסיום – על תכנון עירוני שמייצר ערך לאורך זמן ועל כזה שלא:

פורסם בקטגוריה לינקים | כתיבת תגובה

ראשי ערים לא יצירתיים מעוניינים באמנים לטובת קשר לא מחייב

אם לשפוט לפי מה שקורה בזירה המוניציפאלית, יש כבר כמה ראשי ערים בישראל שאכלו מהעוגה של ריצ'רד פלורידה ומתיאוריות המעמד היצירתי (עלאק) שלו. במקום להתעסק בפעולות קטנות שלוקחות זמן ומתמקדות בשיקום ושיפור עירוני, ניתן לקנות אמן או שניים (והמילה אמן כאן היא במובנה הרחב ביותר וכוללת חנוונים ומתכנתים), לתת להם חלל במקום שאף אחד לא רוצה להיות בו, ושהם "ירימו" את המקום שבו הם נחתו אל על למחוזות התקשורת, ההתרחשות וגם בתקווה לעבר הכסף הגדול. התיאוריה של פלורידה (שלא ניכנס אליה כאן בצורה עמוקה) גורסת שצריך להביא אנשים "יצירתיים" כדי להפוך לעיר מצליחה (וגם על זה אפשר להתווכח). התפיסה הזו למעשה הופכת את הדרך שבה העיר מתפקדת על הראש – בעיר שמאפשרת מגוון ובה ניתן לפעול בכל מיני דרכים יהיו גם פעולות "יצירתיות". המפתח מצוי במתן אפשרות לפעול, וזה דורש בעיקר סביבה עירונית (פיזית וכלכלית) שמאפשרת מגוון פעולות ולא באנשים שמוגדרים יצירתיים. פלורידה, או לפחות האנשים שפועלים לאורו, מניחים שמקום מוזנח ומנותק יהפוך למרכז שוקק רק בגלל שיביאו מישהו שהצליח במקום אחר (והמקום האחר מן הסתם מאפשר הצלחות).

מספר מאמרים מהעת האחרונה חושפים עד כמה חזיונות העיוועים האלה חדרו עמוק לממסדים העירוניים בישראל וכמה כסף ובזבוז זמן הם עוד יגררו. נתחיל בכתבה ארוכה של אייל דץ שהתפרסמה בטיימאאוט ובה הוא סוקר רשימה ארוכה של פעולות עירוניות מהסוג הזה בארץ ובה מרואיין גם עבדכם. הפסקה הזו מתחילה לעשות סדר במהומה (הדגשה שלי):

…גם בישראל התקבלה התיאוריה מלאת החורים של פלורידה על המעמד היצירתי בהתלהבות. מלבד ירושלים (ששכרה את שירותי הייעוץ של פלורידה במאות אלפי שקלים), עומדת התיאוריה גם בלב אסטרטגיית עיר עולם של עיריית תל אביב־יפו. גם בחיפה מושקעים בשנים האחרונות משאבים ביישום המלצותיו. דפני ליף אף חשפה כי ניהלה משא ומתן קדחתני עם ראש עיריית חיפה, יונה יהב, על העברת 50 “אנשי עשייה" מתל אביב לחיפה. לדבריה הבטיח יהב להעניק נכסים למגורים ללא תמורה ולהקים מרכזי תרבות, אולם הפרויקט לא התרומם.

אני חייב להודות לדץ ולעורכו שהשאירו את התגובה שלי בכתבה די זהה להתנסחות המקורית שלי ואני שמח להביא אותה כאן:

ד"ר יואב לרמן, מומחה לתכנון אורבני, טוען ש"כל המאמצים האלו הם מגה בולשיט אחד גדול". לדבריו, "זה לא תהליך מלאכותי שאתה נותן כמה חנויות לאמנים בחינם, כמו שעשו בחיפה ובנתניה. זה דורש מיקום 'נכון', קרוב מספיק למרכז חי או בעל פוטנציאל (מרכז אורבני עם אנשים, רחובות מסחריים וכו') שמאפשר גם כניסה של כסף במנות קטנות וגם שיקום אטי לאורך שנים. בחיפה יש מרכז היסטורי (הדר) שבו קורים תהליכים כאלה, אף שהעירייה לא זורקת שם שקל אחד ורק מפריעה לאותן יוזמות. בירושלים התהליך קורה מעצמו במרכז העיר ובשכונות היסטוריות כמו טלביה ורחביה. בבת ים יש סיכוי שזה יקרה במרכז ההיסטורי, אבל הוא קטן ובגלל הצורה של יפו ג' ויפו ד' נוצר נתק גיאוגרפי משמעותי בין ההתפתחות של צפון יפו לבת ים".

ועכשיו נרד לכמה דוגמאות ספציפיות שמוזכרות אצל דץ ואף מורחבות במקומות אחרים. ראשית, נעלה את ירושלים על ראש שמחתנו. ירושלים, התמצית של ההוויה הישראלית, החליטה לנסות להיות אפילו יותר עיר עולם מתל אביב, כלומר עוד יותר ג'נרית, סתמית וממותגת לעייפה. ג'ולי רוזנצווייג מספרת את הסיפור המלא של שכירת יועצים מפוצצים (כולל פלורידה בעצמו) כדי להפוך את ירושלים מעיר ייחודית ברמה עולמית לעוד שליכטה שהיא עוד מאותו דבר. כמובן, ששום שילוב של מומחים כאלה או אחרים לא ישנה את ההיסטוריה והמצב הגיאופוליטי של ירושלים, כך שאין חשש מנזק ארוך-טווח, פרט לעובדה שירושלים עדיין ממשיכה ותמשיך לעשות טעויות תכנוניות. כפי שכותבת רוזנצווייג:

I suppose it’s natural to consult with academic and political superstars when you want to make big plans for your city. If you’re eager to set mega-projects in motion, to house pre-selected industries in McComplexes that cost a lot of money to build and entail a whole lot of risk — and if you’re bent on doing it all within a couple of terms of political office — it’s probably best that you get global experts to back you up. If, on the other hand, you’re interested in gradual, incremental, low-risk change; in small projects capable of healing an urban fabric blasted apart by automobile infrastructure; in individual, human-scaled buildings that harmonize with their surroundings and provide affordable space for small businesses conceived by people, not planners — then there’s probably no need for superheroes. All that’s required are common sense and a discerning eye.

ירושלים. חסינה מנזק של ממתגים. גוססת מתחת למכבש המתכננים.

In Jerusalem

ואחרי שירדנו מירושלים נצפין לחיפה שאמנם לא הצליחה להעביר 50 "אנשי עשייה" (מה זה אומר בכלל?) מתל אביב, אבל כן פתחה את "מתחם 21" שבמסגרתו ניתנו בחינם חללים בעיר התחתית המוזנחת של חיפה לאנשים שהיו אמורים להביא רוח יצירתית. עם הרוח הזו של 21 אנשים שפתחו מוסדות בחינם במקום שאין בו נפש חיה, עיריית חיפה אשכרה חשבה שמשהו יקרה. כפי שמסביר ויטלי דובוב, ההשקעה האדירה הזו הניבה כלום מוחלט. בין היתר הוא תולה את הכישלון במיקום השגוי ובקונספציה בכללותה. בנוסף, גם שני ליטמן בהארץ כתבה על הכישלון החיפאי.

חיפה. אוסף של טעויות מחפש עיר.

קמפוס הנמל השומם בחיפה

הסיפור של חיפה וירושלים לא יחודי. יש עוד עיריות קטנות יותר שמנסות גם הן להפוך את הגלגל ולהביא אנשים מסוג מסויים בכוח למקום שלאו דווקא רציונלי לפעילות מסויימת. אחת העיריות האחרונות שנקטו בגישה דומה לגישה החיפאית היא נתניה, אשר נתנה חללים מסובסדים לעסקים עלאק-יצירתיים במרכז ההיסטורי של העיר, וזאת בזמן שהעירייה עצמה נטשה את מרכז העיר לאנחות והלכה להשקיע את כל מה שיש לה בחולות שמסביב.

לסיכום, מוטב לראשי העיריות לנקוט בפעולות שיהפכו את הערים שלהם למקומות שמאפשרים להצליח. במקום להביא אנשים שהצליחו במקום אחר בשאיפה שהם ישנו משהו, עדיף לבדוק מה עזר לאותם אנשים להצליח במקומות שבהם הם פעלו. סביבה עירוניות שמאפשרת הזדמנויות להצליח ממילא תמשוך אנשים שמחפשים את ההזדמנויות האלה. חלק אפילו יצליחו לעשות משהו.

הערה מנהלתית: תודה לכל מי שהעביר תמיכה כספית לבלוג. הסיוע שלכם מאפשר לי לכתוב.

פורסם בקטגוריה אורבניזם, ביקורת, חיפה | עם התגים , | 4 תגובות

מקבץ לינקים לקראת סופ"ש

מקבץ, רבותיי, מקבץ:

1. אם אתם עוסקים בנושאי סביבה (במובן הרחב שלהם) ועוד לא חציתם את גיל 35, מוזמנים לנסות להצטרף לסמינר של קבוצת המנהיגות הסביבתית שלנו בישראל ובגרמניה – greenXchange (כן, בחסותה של קק"ל אותו גוף שנוי במחלוקת לעתים). מניסיון אישי, מומלץ ביותר.

2. תכירו את התפוז הגדול – הבלוג של דניאל מייסה שמדווח על שינויים אורבניים מהשטח.

3. יש אפילו חברי כנסת שרואים שלא נשארו מדרכות ללכת עליהן (בדרך-כלל גם ממילא אין לאן).

4. הממשלה הנוכחית ממשיכה לדפוק את הראש בקיר בדיוק כמו הממשלה הקודמת בכל הקשור לדיור ותכנון עירוני. הבעייה העיקרית היא שהם משתמשים בראש של כולנו וזה כואב ויכאב יותר בהמשך.

5. ג'ולי רוזנצוויג מדווחת על שלוש ערים בישראל שעושות צעדים בכיוון הנכון לעבר עירוניות שפויה – אשדוד, צפת ובת ים (וגם נותנת לעבודה שלי בבת-ים קרדיט!).

6. ונסיים עם מאמר בגארדיאן על מחקר שקושר בין ערים שמאפשרות ומעודדות פעילות גופנית על בסיס יומיומי לבריאות תושביהן ואפילו ליעילותם הכלכלית. המחקר עצמו נמצא כאן וברגע שיהיה לי זמן אני אצלול לתוכו.

פורסם בקטגוריה לינקים | תגובה אחת

שכירות ארוכת טווח בישראל: המוצר שאינו קיים

במהלך החודש שעבר התקיים דיון בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב בנושא שכירות ארוכת טווח בישראל, בעקבות מסמך שפורסם בנושא, ואשר עבדכם נמנה על צוות כותביו. הצוות שלנו כלל כלכלנים, משפטנים ועוד אנשים עם מקצועות שקשורים לנדלן: גל ישורון, יוני צ'רניאבסקי, יניב קורדובה, עמית חקין ופאבל ז'לנוב. המסמך נושא את הכותרת: "השכרה ארוכת טווח בישראל: בחינת מדיניות הממשלה" והוא פורסם תחת המטריה של מכון הגר לדיור הוגן מיסודה של הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב ומכון אלרוב לחקר הנדל"ן מהפקולטה לניהול.

המסמך מתמקד במדיניות ממשלתית קיימת ומוצהרת בנושא פיתוח שוק שכירות ארוכת טווח (ויש גם פירוט על היתרונות של שוק שכירות זה) מתוך הבנה שמוצר הנדלן הזה אינו מתקיים בפועל בשוק הנדלן הישראלי, ובודאי שאינו קיים ביחס למרבית המדינות המפותחות. חשוב לציין שלמרות שלשכור דירה בישראל זה תענוג מפוקפק, אחוז משקי הבית החייים בשכירות בישראל הוא כ-30%, שזה שיעור קרוב לממוצע במדינות המפותחות אשר ברובן שכירת דירה היא אופציה הרבה יותר מתגמלת. כדי להדגים את היתרונות והחסרונות של צעדים ממשלתיים שונים נבחנו ארבע חלופות באמצעות שמונה קריטריונים להערכה. החלופות שנבחנו היו כדלקמן:

1. חלופת הממשלה למכרזי שכירות ארוכת טווח – זו השיטה שמקודמת באופן האינטנסיבי ביותר כרגע באמצעות חברת "דירה להשכיר" ומשרד האוצר. בפועל מדובר בשיטה כושלת שמניבה מעט מאוד דירות בעלות ציבורית עצומה וחיסכון פרטי מועט לדיירים הספורים שמקבלים דירות אלו.

2. תיקון 101 לחוק התכנון והבנייה – מתחת לטייטל הזה מסתתר עוד תיקון חקיקה שאמור לתמרץ יזמים לבנות דירות קטנות ובינוניות להשכרה ארוכת טווח בתמורה להגדלת זכויות, או מה שמכונה באנגלית – Inclusionary Zoning. גם נושא זה זוכה לתשומת לב רבה, אך הניסיות בעולם מראה שבפועל סוג זה של בנייה לאו דווקא מייצר מספר משמעותי של דירות להשכרה.

3. כאן נבחנה האפשרות של השלטון המוניציפאלי לייצר דירות להשכרה כדוגמת פרוייקט גני שפירא בתל אביב, אשר הוביל להרבה כתבות בעיתונות ומעט מאוד דירות בפועל. בחלופה זו נבחנה הן האפשרות שהעירייה בונה ומתפעלת את הדירות בעצמה וכן שהעירייה מוציאה למכרז חיצוני בנייה ותפעול דירות כאלה (כפי שהמדינה מנסה לעשות). חלופה זו נראית מהירה מאוד ליישום, אך היכולת שלה לייצר מספר דירות שאינו זעום מוטלת בספק.

4. הסדרת היחסים בין שוכר למשכיר – כפי שכבר נאמר, מידת הרגולציה בשוק השכירות בישראל נמוכה מאוד, אך פיקוח שכולל רק הקפאה מלאכותית על מכירי השכירות אינו מוביל בהכרח לשיפור במצב. כפי שמצויין בדוח שוק השכירות הקיים בישראל מבוסס למעשה על דירות שאנשים קונים להשקעה והרווח מהשכירות הוא נמוך יחסית. התנהלות השוק הזאת בחוקים הקיימים מובילה לכך שהשוכרים חשופים לפינויים די שרירותיים בעוד שהמשכירים חשופים לסכנות של דייר סורר, אשר באופן ממוצע לוקח יותר ממאה ימים לפנות. מהסיבות האלו גם לא קיימות קרנות נדלן שמשקיעות בדיור להשכרה בניגוד למקובל בעולם. מבחינת הבדיקה שלנו, הסדרת היחסים בין השוכר למשכיר באופן שיאפשר מצד אחד ביטחון לשוכרים מפני פינוי שרירותי ומצד שני יאפשר לפנות בקלות דיירים סוררים, יאפשר לשוק השכירות להתרחב וייתן אפשרות לגורמים מוסדיים לפעול ולהגדיל באופן משמעותי את ההיצע בתחום.

הקריטריונים השונים מפורטים בעמ' 26-29 בדוח ומתמקדים ביכולת לייצר שוק, בזמינות ליישום, במענה לאוכלוסיות מגוונות ובנגישות תחבורתית רציונלית. הטבלה המסכמת של מסמך זה שבו מופיעים הקריטריונים והמידה שבה כל חלופה עונה עליהם לפניכם (אדום – החלופה אינה עומדת בקריטריון; צהבות – החלופה עומדת בקריטריון באופן חלקי; ירוק – החלופה עומדת בקריטריון באופן מלא; אפור – לא רלוונטי):

HagarComparison

לסיכום, אצטט ישירות מהדוח את עיקרי המסקנות עם הדגשות שלי:

1. אין חלופה המצליחה לבדה לעמוד בכל המטרות ולכן על מנת לפתח שוק של שכירות ארוכת טווח בראייה כוללת ראוי לשלב בין כלי מדיניות מגוונים המשלימים זה את זה.
2. כלי המדיניות הקיימים היום ברמה הלאומית נושאים בחובם עלות כלכלית גבוהה מאוד ובשלב זה, הם אינם מכוונים למנעד רחב של אוכלוסיות ובפרט לא לאוכלוסיות בעלות הכנסה בינונית ונמוכה. מומלץ, אם כן, לשכלל את החלופות הלאומיות הקיימות, ובכלל זה מנגנוני מימון ישיר ועקיף, כך שהתועלת החברתית תהיה גדולה יותר נוכח העלות הציבורית הכרוכה בהן.
3. למדיניות שנועדה להסדיר את היחסים בין שוכר למשכיר יש יתרון יחסי מבחינת היכולת לייצר שוק לשכירות ארוכת־טווח בהיקף רחב וזמין. ראוי לשקול חלופה זו ליישום מהיר הן עקב יכולתה לשפר את שוק השכירות בכללותו והן ככלי שעשוי לתמוך ואף להשלים חלופות אחרות.
4. לכלי המדיניות המופעלים ברמה המקומית יש יתרון ביצירת השפעות חיצוניות חיוביות וכוחן יפה כחלק מתהליכי פיתוח עירוניים. כמו כן, יש בחלופות אלו הזדמנות לתת מענה לאוכלוסיות בעלות הכנסה בינונית (ואף נמוכה). לרשויות מקומיות, אם כן, מומלץ לעשות שימוש בכלים אלו, גם אם מבחינת השוק בכללותו כלים אלו מוגבלים ביכולתם לייצר שינוי בהיקף נרחב.

לקריאה נוספת בנושא כתבה בגלובס על פרסום הדוח.

והמסמך כולו ניתן לקריאה כאן.

פורסם בקטגוריה ביקורת, דיור | עם התגים , | 10 תגובות