כרוניקה של מגדל ידוע מראש

פוסט אורח מאת רוחיק גלעד-וולנר, מועמדת מס' 2 ברשימת "עיר לכולנו" למועצת העיר.

קריאת מודעות תכנון ובניה הינה חלק בלתי נפרד מקריאת המקומונים שלי ושל בן-זוגי במשך שנים.לצורך כך אף הצטיידנו בכמה זכוכיות מגדלת ופיתחנו ידע נרחב במונחים עלומים כמו קווי אפס, תכסית, תשריט ועוד . ואכן התמדתנו הוכיחה את עצמה מספר פעמים בהם עלינו על בקשות לתכנון חריג שההתנגדויות שהוגשו בזמן התקבלו. פעילותי בצוות שיתוף ציבור של החברה להגנת הטבע יחד עם פעילים נוספים הביאה לכך שסדר היום של ישיבת תכנון ובנייה נשלח לפורום הירוק כמה ימים לפני הישיבה (בדרך כלל יום או יומיים קודם) וכך התוודעתי אל העובדה שהולך להיות מוקם מגדל הרב קוק (גילוי נאות: אני תושבת הרחוב) – הסנונית הראשונה המבשרת את בניית חומת ההפרדה המגדלית השנייה בין הירקון לבין הרברט סמואל מגן לונדון ועד הדולפינריום.

הנה לפניכם אחד הבניינים (אהרונסון פינת הירקון) שנקנו על ידי היזם המיועד להריסה לצורך הקמת המגדל:

בניין מיועד להריסה לטובת מגדל

ניתן לראות כי היזם משאיר דירות ריקות רבות שאותן יכול היה להשכיר בינתיים עד להתחלת הבנייה (לפחות שנתיים) הרווח הגדול שהוא הולך לעשות מהמגדל מאפשר לו לא להיות רגיש למצוקת הדיור העכשווית.

בימים אלה יזם המגדל התגייס לקמפיין של חולדאי ותלה פלריגים על הבנין המיועד להריסה:

יזם המגדל תומך נלהב ברון חולדאי
היזם תומך נלהב בחולדאי

חברי ועדת התכנון והבניה וכן היזם והאדריכל גידי בר-אוריין  הופתעו מנוכחותי ביום הצגת המגדל טרום הפקדה (חלק מהליך תכנוני שבו עוד טרם מוגשת התכנית להפקדה, נחשפת ועדת התכנון לתכנית על מנת שיהיה אפשר להעיר, להאיר , למנוע לתקן טרם הפקדת התכנית באופן רשמי לדיון לוועדה). על פי התכנית המוצעת ביקש היזם להגביה את המגדל בעוד שלוש קומות מעבר ל-15 המותרות בתב"ע כשהוא מבקש לנייד זכויות מבנין סמוך, כאשר מטלתו הציבורית בגין הוספת 3 הקומות תהיה שיפוץ בנין לשימור (בית כנסת על רחוב הירקון). ברור מאליו כי שיפוץ בית הכנסת גם אם בשירותים שלו יהיו ניאגרות עם ידיות מצופות זהב יהווה חלק קטן מהרווח של היזם בעבור תוספת של 3 קומות (6 דירות שעשויות להימכר לפחות ב 3 מיליון דולר לדירה).

התעייפתם כבר? אכן, זהו בדיוק המקום בו התושב הקטן מאבד את יכולתו להתנגד.  עליו להבין את התשריט המורכב, מהן החריגות ומה היחס בין אישורן למטלות הציבוריות המוטלות על היזם, לעקוב אחר פרוטוקולי ישיבות, לנבור בתכניות בנין עיר ועוד ועוד. בתור בונוס ישיבות התכנון מתקיימות בבקרים ומצריכות היעדרויות רבות מהעבודה. אבל לאחר שנים של נוכחות מתמדת בועדות תכנון, למידה של קריאת תכניות והבנת תהליכי תכנון ובנייה אין אני מרימה ידיים והעקשנות בהרבה מקרים נושאת פרי.

נחזור לאותו בוקר בה הוצגה התכנית לפני הועדה. זה מה שהוצג:

ההדמייה הראשונה של המגדל
הדמיית מגדל ברב קוק לפני שינוי

כמובן שהצעתי שבמקום המגדל יבנה היזם ארבעה מבננים של שמונה קומות ובכך גם יבנו יותר דירות מ -55 המוצעות וגם לא יפגע המרקם העירוני, נתקלה בגיחוך של שני סגני ראש העיר דורון ספיר וארנון גלעדי. ארנון גלעדי משום מה תמיד צועק עלי בגלל שאני מתנגדת לחריגות בניה לגובה. מראה התכנית המוצעת זעזע אותי במיוחד לאור הקלות בה התקבלה התכנית על ידי ארבעת חברי הועדה שנכחו במקום. למותר לציין כי למרות שפניתי מספר פעמים לפאר ויסנר על מנת שיבוא לדיון והוא לא הגיב כלל לבקשותי. מיטל להבי אמרה שתעשה כל מאמץ להגיע והיות וזה רק הצגה טרום הפקדה, היא תעקוב אחר ההתפתחויות. ביקשתי כי טרם הפקדת התכנית יבואו חברי הועדה למקום בו עומד לקום המגדל על מנת שיוכלו לראות את השפעתו המזיקה על האזור התקבלה.

עם תום הדיון נגשתי ליזם ובקשתי לדבר איתו. האדריכל (שבונה כמה וכמה מגדלים בעיר) זלזל בבקשתי. נתתי ליזם את מספר הטלפון שלי ואמרתי לו "תכניס את השם שלי לגוגל ותחליט אם אתה רוצה לדבר איתי" לאחר יומיים הוא צלצל וביקש להיפגש איתי. את הפגישה עימו קיימתי ביחד עם עומר כהן רכז התכנון של החברה להגנת הטבע דאז גם כדי להבהיר ליזם כי מתנהל כאן דיון עקרוני וכי שיתוף ציבור הוא חלק חשוב מסדר היום שלנו וכי כל החלטה לא תתקבל לפני שנציג את הדברים לתושבי הרחוב והסביבה.

לקראת ביקור הועדה ברחוב תליתי כרוזים בכל האזור העתיד להיפגע מהמגדל על מנת לבקש מהתושבים שיפגינו נוכחות בעת ביקור הועדה בשטח. כמו כן היה חשוב כי חברי הועדה יגיעו גם אל חוף הים ויבינו את ההשלכות של המגדל לא רק על השכונה מאחור אלא גם על חוף הים (הצללה והקמת קו מגדלים גבוה שיוצר תחושת חנק ליושבים על החוף).

באופן לא מפתיע הגיע דני קייזר – מהנדס העיר לשעבר לסיור הועדה. דני קייזר מעורב היום באופן פרטי כאדריכל ויזם בהקמת הרבה פרויקטים מעוררי מחלוקת שהוא הוביל כמהנדס עיר (ונשאלת השאלה האם מהנדס עיר לא נדרש גם הוא לתקופת צינון… )

לאחר סיור של הועדה שהפעם גם פאר וגם מיטל היו נוכחים בו ולאחר שניתן היה לראות את השפעתו ההרסנית של המגדל ביקשתי מחברי הועדה כי על מנת למזער נזקים יבנה המגדל במקביל למגדל שלפניו. דורון ספיר בהבעת בעתה אמר "ואיך בעלי הדירות יראו את הים?" ברור שתשובתי "ואיך אלפי תושבים הגרים מאחור יראו את הים?" לא זכתה לתגובה. גם ביקשתי לבחון התנייה של המגדל בתוספת דירות (מעבר ל55- דירות) נתקלה בהרמת גבה מזלזלת.

הקמת המגדל שלא במקביל למגדל קיים אוטמת וסוגרת את כרם התימנים והסביבה לים:

הדמיית מגדל ברב קוק לפני שינוי

מי שכנראה לא זלזל היה היזם שהבין כי תהליכי ההתנגדות שנוביל יעכבו אישור התכנית ויתכן אולי שיש גם יזמים שמוכנים להיות קשובים לתושבים. בתהליך של כמה ישיבות עימו הצלחנו להגיע להבנה, ולהוריד את מרבית השטחים המסחריים לטובת שפ"פ (שטח פרטי פתוח לציבור). האם אפשר להגדיר זאת כהצלחה? זוהי בדיוק שאלה בה אנו נדרשים אליה בהרבה מקרים. מהו הגבול בו כדאי להגיע להבנות ולפשרה, האם המשך ההתנגדות היה מביא לתוצאה הרצויה או שלולא הפשרה הייתה התכנית מתקבלת כפי שהוצגה.

בדיון החוזר הוצג המגדל עם השינויים שהגענו אליהם ועורר את התפעלותם של חברי ועדת התכנון (גם הפעם פאר ויסנר הצליח לחמוק ולא להגיע לדיון). לאחר שהורמו הידיים לאישור המגדל נחמץ ליבי אולם יכולתי לרשום הישג, אמנם קטן, אבל בגלל התעקשותי, יוכלו תושבי הרב קוק ליהנות מחלק מהבריזה הנושבת ומפינת חמד ירוקה במקום שטח מסחרי גבוה. כמי שמתנגדת לנימביזם (Not in My Back Yard) אני עדיין חושבת כי יש לבנות את המגדל במקביל למגדל הקיים ומקווה כי בוועדה המחוזית יבינו זאת.

הדמייה לאחר שינוי

הדמיית מגדל ברב קוק לאחר שינוי

ואפרופו ניוד הזכויות, בעזרתה של מיטל להבי הצלחנו ליצור תקדים שבו לא ניתן לנייד זכויות להגבהת קומות על קו החוף!!! ראו את הכתבה בנושא כאן.

בניית המגדלים הנבנים היום לאורך החוף הינו נזק בלתי הפיך (אפשר לראות זאת מההתנערות של דורון ספיר מאישורו את מגדל נווה צדק). יבוא יום שבו דורון ספיר וחבריו ירצו לגנוז את הפרוטוקולים בהם אישרו את המגדלים הללו. הטיעון הגורף של דורון ספיר לאישור הבנייה לגובה הוא כי אי אישור יגרור את העירייה לפצות בסכומים גדולים את בעלי הזכויות במידה ויקטינו את גובה המגדלים.

ואני אומרת, כן!! על העירייה להחליף דיסקט ולהבין כי יש אזורים בהם על מנת לשמור על העיר כעיר בת-קיימא ופתוחה לים ולא ליזם עליה לפצות את בעלי הקרקע. אם ישאלו תושבי תל-אביב האם הם מוכנים כי במקום חלק משיפוצי התשתיות יועבר כסף לטובת שמירה על קו החוף של העיר, אני מאמינה כי מרבית תושבי תל-אביב יצביעו בעד.

"יגעת ומצאת תאמין" הוא פתגם שתלוי אצלי מעל מסך המחשב, וכל פעם ברגעים של התרופפות רוח הוא ניבט אלי, גם עכשיו בשתיים וחצי בלילה השעה שבה סיימתי להעביר ליואב את הפוסט.

אשמח להתייחסותכם,

רוחיק גלעד-וולנר – פעילה בפורום הירוק של החברה להגנת הטבע

מועמדת מס' 2  ברשימת "עיר לכולנו" למועצת העיר

תוספת של לרמן: אני מזמין את מועמדים נוספים למועצת העיר ופעילים בכלל לשלוח לי סיפורים על ההתנהלות המוניציפאלית והעירונית בכלל בתל-אביב.

רוחיק, שאפו על רוח ההתנדבות הבלתי-נלאית שלך. אשמח לשמוע עוד על הפרטים המדוייקים של השינוי בקומת הקרקע. חוצמזה, בעקבות קריסת האשראי העולמי אני מאמין שהמגדל המתואר לא ייבנה בשנים הקרובות.

פוסט זה פורסם בקטגוריה דיור, מוניציפאלי, פוסט אורח, תל-אביב, עם התגים , , . אפשר להגיע ישירות לפוסט זה עם קישור ישיר.

0 תגובות על כרוניקה של מגדל ידוע מראש

 1. ברק הגיב:

  לרמן,

  עם העלייה בכמות הרוכבים גם החלה מודעות של העירייה, הבאת ציוד וכו'. כמו שוק שנמצא בעלייה ביקוש מייצר צריכה ומודעות, ואז עוד ביקוש ועוד צריכה ועוד מודעות וכו'. לגבי הקצב של העירייה, אל תשכח שבניגוד לפעילות של אגודה כזאת או אחר, טרנד כזה או אחר, או הבאת ציוד כזה או אחר, לבנות שבילים לאופניים זה עניין מורכב ארוך ויקר בהרבה. הנקודה שלי היא שלפני חולדאי לא היו שבילי אופניים (כמעט) בעיר ולא היו (כמעט) רוכבים. אל תשכח שאי אפשר לשפוך מיליונים על שבילי אופניים בתל אביב (במיוחד אם אף אחד עוד לא נוסע בהם – כמו לפני עשר שנים). עם העלייה בביקוש מתחילים לייצר שבילי אופניים וזה מגביר את הביקוש כפי שתארתי למעלה ולאט לאט בונים עוד ועוד. אתה יודע, "גם את רומא לא בנו ביום". זה מאוד קל לומר "אפשר לעשות יותר" אבל במגבלות תקציב מסוימות צריך לדעת לאזן בין גורמים שונים וגם לא לחרוג מהתקציב. פולטיקה זה מקום של פשרות ולא של אידאולוגיה נטו (גם אם האידאולוגיה היא נכונה).
  בנוסף, לאור היכרותי עם התרבות הדנית המנומנמת-אדיבה משהו וההשוואה לתרבות הנהיגה בארץ (או אם תרצה התרבות בארץ בכלל) יש לי הרגשה שבפנייה ימינה יהיו מספיק נהגים שפחות יתחשבו ברוכבי אופניים הממשיכים ישר.

 2. סלע הגיב:

  הטייס , ראיתי את הטייס דני חלוץ וגישת השחץ האופיינית לטייסים היא הבעייתית לי , הוא רם מעל.
  אל דאגה, נוריד אותו.

  חללית – רשימתך רשימה מכבידה והיא וגרמה לי לבדוק גירסא מפי ויסנר – מצאתי –
  http://telaviv.igp.org.il/blog.aspx?id=59
  ואף מכתב מפעיל של "עיר לכולנו" –

  יש ללחוץ כדי לגשת אל dni.pdf

  צריך לזכור שאני לא מתכוון להצביע לויסנר לראשות העיר , אלא לירוקים כמפלגה, כאג'נדה.
  אפשר להגיד עליהם הכל – אבל הם אלו שהעלו על נס את האג'נדה הירוקה ואת זה לא ניתן לקחת מהם. האג'נדה הירוקה מורכבת גם מעניין המגדלים ומעניינים נוספים שאעביר אותם כאן בהמשך היום, אני יוצא לי לסיור קטן בעיר ואביא דוגמאות למה שאני מתכוון.

  כל בחירה פוליטית היא בחירה רעה, רעה פחות או רעה יותר. לטעמי, בשלב הזה ולאחר שקראתי את הרשימה של חללית ולאחר שקראתי תגובת ויסנר, עדיין אצביע לירוקים אבל בשל ההבנה כי ויסנר לא יהיה מוצלח ( לטעמי להט יהיה בקדנציה הבאה – 2013 ) לראשות העיר – אני מבקש להעביר מסר באמצעות דב חנין. אגב להגיד על חנין שהוא חסר ניסיון – אני לא בטוח שאימרה כזו משקפת נכונה את המציאות,
  לאיש יש ניסיון כפרלמנטר, ניסיון ציבורי אחר, הוא בקיא בפוליטיקה, נכון! – הוא קומוניסט ואני מתנגד להשקפתו, לעיתים בחירה היא בחירה משיקול שנראה זר בהתחלה – כמו להעביר מסר.
  בספרי מדעי המדינה ניתן למצוא שיקול זה בסל השיקולים הלגיטימיים, במיוחד כאשר מדובר בבחירה שהיא פרסונאלית. לא אזקק כעת לכללי האיזכור האחיד, אני מאמין שגם אתה, חללית, מאמין לי בעניין שיקולי בחירה. אני לא מאמין שחנין הוא המועמד הטוב ביותר לראשות העיר, אני כן מאמין שאני רוצה להעביר לחולדאי מסר ותקוותי היא שהוא יפנים אותו. אני בעבר הרחוק בבחירות 1998 הצבעתי לחולדאי, נמנתי על תומכיו בגלויה ההיא שביקשו למלא ולשלוח אל המטה שלו וקיבלתי ממנו מכתב תודה. לטעמי – הוא לא מימש הבטחות לקהל שלו מלפני עשר שנים.

  To Be Continued…

 3. חללית הגיב:

  הרן, בנוגע למטא-הערה – אף אחד לא מושלם. אני מתחיל לצטט את עצמי, וזה בעייתי, אבל באחת התגובות הקודמות פתחתי צוהר גם לרציונל הדמגוגי.

  בנוגע לאופניים – גם ערים עשירות ומישוריות, כמו הרצליה, רעננה, כפר סבא, נתניה, ואחרות – לא עשו דבר כזה. ואני מדבר איתך על ערים מאוזנות תקציבית. כך שאולי חולדאי הצטרף לטרנד, אבל הוא עשה אותו, ועושה יותר מדי יום, בקצב סופר מואץ. לרמן, שומע, דיברתי על הקצב – תחשוב שמהיום עד אפריל שיעור השבילים יגדל ב-25 אחוז – לי זה נשמע המון.

  בעניין התקציב. הרן, יקירי, בוא נדבר במספרים, לא באלגיות, טוב?

  לרמן, אנא קח את הנתונים האלה ושים אותם בעמוד הבית שלך, כי אלה נתוני הבייס-סטאפ, שצריכים להתחיל כל דיון רציני.

  זיו, מאשימים אותך שאתה טרול. אז אם אתה כזה, שים את הנתונים האלה בעמוד הבית של חולדאי, כי אני במקומו הייתי שם אותם על שלטי החוצות, ולא מחביא אותם עמוק בספרים.

  אז (חצוצרות בבקשה), באדיבות חוק חופש התקציב, שכל אחד כאן יכול לבחון מספרים באמצעותו, ביררתי, איזה תקציב קיבלת חולדאי, ומה קורה היום.

  אז כך, חולדאי קיבל תקציב עם גירעון שוטף של 158 מיליון שקל. אני מקווה שאתה מבין את משמעות הנתון.

  כמה זה היום (2007)? עודף שוטף של 20 מיליון שקל, וכך גם ב-2006; התקציב נהנה מעודפים החל משנת 2004, כך שבחמש שנים חולדאי הצליח לחסל את השוטף.

  עכשיו, יבוא כאן מישהו שביקר במבוא לכלכלה במכללה החברתית, ויגיד לי "חוכמה גדולה, חולדאי חיסל את השוטף, על-חשבון הגירעון המצטבר".
  אז גם את זה בדקתי.

  ב-1998 הגירעון המצטבר (לרמן, מיליוני שקלים, מחירים שוטפים, לא אעשה עליכם מניפולציות מחויבות התאמה) עמד על 720 מיליון שקל. ב-2008 הוא עומד על 682 מיליון שקל.
  ובעברית – כל ההשקעות האדירות שבוצעו בעיר לא נעשו על חשבון הדורות הבאים. אלא להיפך – גם הגירעון המצטבר נתון במגמת ירידה החל משנת 2003.
  הלאה – התקציב הבלתי רגיל של העיר (אתם מבינים על מה אני מדבר, נכון?) עמד ב-98 על 270 מיליון שקל. ב-2007 הוא עמד על 900 מיליון שקל!
  הלאה, הכנסות עצמיות של העירייה – מ-2.276 מיליארד שקל ב-2000 (לא הצלחתי להשיג את 98), ל-3.177 ב-2007 – גידול של 40%!
  כל אלה אפשרו גידול נחשוני בהשקעות בפיתוח – ל-5.8 מיליארד שקל, מאז 1999!

  הרן, אתה מבין את הדמגוגיה שלי – היא בסך הכול נועדה להציב מראה מול העיניים שלכם, כי אתם מדברים איתי בקינות, לא במספרים.

  רוחיק, את שומעת? את מבינה למה אני עולב בך ובמדואל – כי אני לא בטוח שאתם בכלל יודעים לקרוא מאזנים, ולהבין את משמעות הנתונים הזה.
  ואם אתם מבינים, אזי כל השיח שלכם היה יוצא מהנתונים האלה, ואז היינו יכולים לקיים דיון רציני ומקצועי. כל עוד אתם לא עושים את זה, מבחינתי כל העיר תיראה כמו האופניים המג'ויפים שלך (ורוחקיק, על זה שחשבת שאני לא יודע לתת לך הרצאה ארכנית אודות שימושי הקרבון בעולם המוטורי, רק על זה, קבלי עונש של שלוש הקפות של תל אביב על שבילי האופניים שעשה חולדאי בשבילך).

  הרן, איפה היינו? אה, דיור ציבורי.

  הרני, מכיוון שאמרת שזה תחום ההתמחות שלך, אז ספר ליושבי הפורום מה קרה לחוק הדיור הציבורי (רמז: והאם יש דבר כזה בכלל),מאז כאילו נחקק (עוד רמז)? אילו שינויים עברו על אינוונטר הדירות הציבוריות מאז 1998 בישראל, כמה ממתינים לדיור ציבורי יש בתל אביב, מה העירייה יכולה לעשות בעניין הזה, ועוד. אז גם תבין למה עירבתי את העמדה המהותית ביחס לסוגיה, עם התקציב העירוני.

  אם אתה זקוק לעזרה, ואם חבריך לא ישכילו אותי בנושא (הרי זה אחד מנושאי הליבה שלכם), אז כרגיל, אני עומד לרשותכם.

  דיור זול שיוריד את המחירים לכולם? קוראים לזה סובחוז. אני לא בטוח, שבא לי לאמץ את השיטה הזאת. בינתים, וראה את כתבת השער של האקונומיסט השבוע – כלכלת שוק מרוסנת ביעילות על-ידי המדינה היא השיטה הטובה ביותר (ליתר דיוק, אין שיטה יעילה ביותר מבין כלכלות השוק – לא המרוסנת, ולא האכזרית. יש שיטה ערכית יותר, או פחות, וזה משהו אחר. הנה, אני מעצבן אתכם שוב. אז אם תתעצבנו יפה, אביא לכם מספרים לאורך מאה השנים האחרונות).

  ביחס לחברים שלך בתל כביר, ראה את הפסקה שלי למעלה. גם לי יש הרבה חברים שעזבו את תל אביב, אפילו עכשיו. בעולם מושלם, היה לי בית פרטי בשכונת צמרת, חבל שהוא עולה 10 מיליון דולר שאפלו לי אין. אני יודע , שקשה לקבל את חוקי ההיצע וביקוש, אבל ככה זה עובד. לכן, דירת שני חדרים וחצי במרכז לונדון, ששכר בנדודי לפני שנה, עלתה 6,000 פאונד בחודש (כשהפאונד היה 8.9), ואילו היום היא עולה 4,000 פאונד כשהפאונד 6.5 אם אני לא טועה. וזה עוד ירד.

  ביחס לדמוקרטיה. לא אכפת לי איזה משטר יהיה, כל עוד הוא יהיה יציב. העובדה, לרמן, שחולדאי הוא ראש העיר התשיעי של תל אביב במאה שנה, אבל מולו התחלפו 24 שרי פנים ותחבורה בזמן הזה, היא שערורייה רבתי. העובדה שראש ממשלה בישראל לא יכול אפילו לתכנן את הרבעון, היא מחדל שממנו אנחנו סובלים, וממנו יסבלו הדורות הבאים. לא סתם, לא מצליחים להיפטר מסרטן השטחים.

  אגב, לו היו הבחירות לעירייה בפתק אחד, לסיעה של חולדאי היה רוב מוחלט במועצה, וחנין אפילו לא היה חולם לרוץ.

  מה היה בסוף? אה, אחשלי מדואל. לא טענתי שמדואל מושחת – אמרתי, שהוא צוחק מהמנהל התקין, ולצערי מדינת ישראל עשתה לה נוהג להתקפל מול כל דאלים ממדואל כזה. אתה יודע, הרני, שבכפר שלם חוסלו התביעות באמצע העשור הקודם, ושולמו פיצויים (אדירים) ל-2000 משפחות; ואילו עתה מספר התביעות עומד על 4,000!
  ואידך זיל גמור.

  ובנושא הכיבוש, אני הרבה יותר בצד של חולדאי, כי הצד של דב חנין קורא לא אחת למדינה דו-לאומית, ולא להפרדה בין העמים. כלומר, מדינה דו לאומית עם זכויות אזרח לכל תושבי השטחים. אני מתנגד לזה חריפות, ואני לא מתבייש לקרוא לעצמי ציוני, כי אני רוצה מדינה לאומית לעם היהודי, עם רוב יהודי ומיעוט ערבי שווה זכויות. אני גם חושב שחשוב מאוד להתגייס לצבא, וליחידה קרבית, גם אם אתה חושב שהכיבוש הוא סרטן ממאיר.
  כשיהיה לי כוח, אכתוב למה עירבתי משפחה, וכתבתי על הבן של חנין.

  עכשיו, חבר'ה, היום לי יש כאב ראש, אז תעשו לי טובה ותתייחסו למספרים, כי אלגיות זה טוב לשיעורי הדרמה של קיקי בליכי, אבל בחירות לעיריית תל אביב יפו, הן נושא רציני מדי מכדי שננהל עליו דיון באוויר.

  החללית.

  ו

 4. שוקי הגיב:

  הנתון הכי מעניין חסר כאן:
  הכנסות העירייה מדו"חות חניה בשנת 2001: 40 מיליון שקל.
  יעד ההכנסות מדו"חות לשנת 2008: 210 מיליון שקל.
  גידול של 425%, הוריי!

 5. הרן הגיב:

  לגבי התקציב:
  המספרים שלך (מאיפה הם? אני בטוח שהם נכונים, פשוט הייתי רוצה להשתמש בעצמי באותו מקור ולא מצאתי משהו מסודר מספיק עדיין) מוכיחים שחולדאי הצליח להניב יותר רווחים לעירייה מרוני מילוא. אותי מעניין איך הוא השיג את הרווחים האלה? ברור שעדיף לתושבים שיהיה יותר כסף בתקציב העירייה, אבל אם הרווחים הושגו בדרכים שפוגעות בתושבים (למשל, אם נחזור לפוסט המקורי, אישור המגדל שרוחיק מדברת עליו בפירוש יכניס הרבה כסף לעירייה, מארנונה למשל, אבל הוא גם פוגע בתושבים) , אז זה בעייתי.
  בינתיים, בצד ההוצאות, עשיתי מעבר מהיר על התקציב הבלתי רגיל ל – 2008, וגיליתי, למשל, שהושקעו מאז תחילת הפרוייקט 49 מליון ש"ח במחלף לה גווארדיה, שלא ממש עשה שינוי משמעותי בפני התחבורה בעיר ורלוונטי בעיקר לתחבורה פרטית. משרד התחבורה הלך עם העירייה והוסיף עוד פי 3 מהתקציב הזה, כך שמדובר בכ – 200 מליון ש"ח שיכלו, לפחות בחלקם, לעבור לתחבורה ציבורית.

  אני גם מנצח במרוץ הלינק הראשון למסמך מפורט:
  תקציב בלתי רגיל 2008:
  http://www.meitallehavi.com/_Uploads/dbsAttachedFiles/
  BudjerExtraOrdiner2008.pdf

  לצערי הלינק לתקציב השלם באתר של להבי לא עובד.

  דו"ח של החברה להגנת הטבע על התקציבים 2004-2007 מבחינה סביבתית – לא הספקתי לקרוא עד הסוף, אבל נראה כמו קריאת חובה למי שרוצה מספרים שקשורים לכל מה שאנחנו מדברים עליו פה.

  יש ללחוץ כדי לגשת אל taktziv_yarok1.pdf

  מהמסמך השני עולה הנתון המעניין, שלפיו בין 2004 ל – 2007 הושקעו יותר כספים רק בחניונים מאשר בכל פרוייקטי התחבורה בת הקיימא (אופניים, אוטובוסים, רכבת קלה) ביחד. (לגבי המונחים האבסולוטיים התחום התחבורה צריך גם לזכור שכמעט כל פרוייקט מקבל עוד המון כסף ממשרד התחבורה.)

  עכשיו כמה קטנות, כי אני חייב לזוז:

  חנין וחד"ש תומכים בפתרון שתי מדינות, הרבה לפני שזה היה בקונצנזוס הישראלי.

  אחת הבעיות העיקריות עם אינוונטר הדיור הציבורי הוא שאפשרו לשוכרי הדירות לקנות אותן, מהלך שמאוד מורכב לנתח אם הוא טוב או רע, אבל בכל מקרה לא בנו במקביל דירות חדשות, מה שצמצם את המלאי בהרבה והפך את כל הפרוייקט לדי מנוון ולא רלוונטי.

  אה, ואני שמח שהאקונומיסט פתר את השאלה שמעסיקה בערך את כל הכלכלנים האנשים שמבינים שכלכלה זה חשוב בעולם ב – 200 השנה האחרונות בכתבת השער שלו.

  יום טוב לכולם!

 6. לרמן הגיב:

  תודה לכל המגיבים כאן.
  חללית, צריך גם לציין שלא מעט כסף נכנס לקופת העירייה ממכירת נכסים עירוניים.
  עוד משהו, לפני שאני חותם בשמי על נתונים כלשהם, אני צריך לוודא אותם בעצמי מול מסמכים (כולל את רשימת ויסנר המפוארת שהבאת ועברה בינתיים בדיקה ראשונית).

  סלע, הערת אגב, ויסנר משקר (שוב!) בטענתו לגבי מגדלי כיכר המדינה. בפרוטוקול של 27.06.07 שויסנר טוען שאושרו רק העברת שטחי מסחר למגורים, אושרה גם הגבהת מגדלי כיכר המדינה מ-29 קומות ל-40 קומות (תוספת של מעל 50 מ' גובה לכל מגדל). כמו כן, שם אושרה הפקדת התוכנית עצמה. אני יודע שאתה חושב שדן להט הוא לא ליצן כמו ויסנר. ממליץ לך לקרוא את הראיון הזה, שבו דן להט חושף עד כמה הוא לא מעורה בעניינים המוניציפאליים של העיר.

 7. חללית הגיב:

  שוקה? שוקה שקשוקה?

  זה אתה?

  קח דוגמא מלרמן שלא מצנזר וחוסם תגובות שעומדות בניגוד לדעתו.
  לכן, אני משקיע בו ומסדר לו טראפיק.

  שוקה, יש לך מובאה לסכום הזה? אני לא מצליח למצוא אותה.

  אבל הכי חשוב, דווקא לשיטתך ולשיטת נוער הגבהות, צריך להגביל את כניסת כלי הרכב לעיר, וגם למצוא מקורות הכנסה נוספים.

  אז מה רע? שתי ציפורים.

 8. חללית הגיב:

  סלע,

  רק על דבר אחד אגיב – אמרת שבחרת חולדאי ב-1998 והוא לא מימש את הבטחותיו.

  קח את פלאייר הבחירות שלו ב-1998, אז הוא פרסם מצע, כי הוא עדיין לא עשה דבר, והשווה אותו למצב כיום. אם לא תמצא, ננסה ביחד להשיג אחד כזה – אולי דרך המטה, אולי דרך האתר.

  ובוא נעשה דיל, אם נמצא שהרוב המוחלט של הההבטחות התגשם, אתה הולך לשים חולדאי, ומשכנע את כל חבריך לשים חולדאי, טוב?

 9. ערן הגיב:

  חללית,
  אני עוקב אחר כל תגובותיך והן בהחלט מעידות על ידע נרחב והיכרות עמוקה עם החומר. עד עכשיו התעצבנתי יחד איתך בכל פעם שנטען כלפיך כי אתה מגיב מטעם, ואולי אף בשכר. אבל זו כבר פעם שנייה (או שלישית) שאתה מנסה לעשות כאן עם מישהו דיל ואומר לו להצביע חולדאי (ושישכנע גם את חבריו), ולטעמי זה חורג מן הדיון על טיבם של המתמודדים עצמם. ייאמר כי אני עדיין חושב שהשמצה אוטומטית של כל מגיב לטובת חולדאי כי הוא מגיב מטעם (או בשכר) אינה תורמת לאיכות הדיון, ומורידה מכבודם של המשמיצים האוטומטיים. אני גם עוד לא מאשים אותך בכך, אבל בכל פעם שתאמר למישהו במפורש שיצביע חולדאי, חשדי יתגבר.

 10. חללית הגיב:

  הרן ומדואל,
  אענה לשניכם, כי עסקתם בסוגיות דומות.
  כל האחרים, אל תחמיצו התגוששות בוץ משובחת, קחו נשימה ארוכה וצללו פנימה – אתן לכם אשד סמיך של חרפות, נאצות וגידופים, אשר רק יעמיקו את שביזות פוסט החגים שלכם.

  קודם כל לרמן, תבדוק אותי, תבדוק אותי, ואז תעשה מזה מטעמים.

  אחר-כך הרן ולרמן,
  ביקשתי את תקציב העירייה, וקיבלתי. כמו שאמרתי, יש חוק חופש מידע. לצערי, הנתונים לא מופיעים באתר העירייה.

  הכנסות העירייה גדלו, וזה גם עונה ללרמן, קודם כל כתוצאה ממשיכת עסקים לעיר.
  להזכירכם, העיר סבלה מנטישה כבדה של עסקים, עד סוף שנות ה-90, עקב רמת שירותים לקויה שניתנה על-ידי העירייה, ותחרות שצצה לתל אביב מערים סמוכות (בעיקר, רמת גן, הרצליה, רעננה).

  חולדאי חזר למשוך עסקים לעיר, באמצעות שיפור התשתיות והשירותים ויצירת אקלים נוח יותר לעסקים (כן, כולל מגדלי עסקים חדשים שקמו).
  למשל, השיפוץ בשדרות רוטשילד נעשה גם, על-מנת להפוך את הסביבה לידידותית יותר עבור המוסדות הפיננסיים באיזור.
  גם התושבים החדשים שהיתוספו לעיר לא הזיקו, למרות שהחלק היחסי שלהם בהכנסות הארנונה קטן, ואילו השירותים שהם צורכים – רבים.

  זכור, 85 אחוז מהכנסות הארנונה של העירייה הן של עסקים. אותם עסקים לא מקבלים חניה, חינוך, רווחה, ועוד, אבל הם כן מממנים את התושבים בעיר. לכן, חבל לי במיוחד, שלא ראיתי במצע עיר לכולנו פרק מיוחד שעוסק בעידוד עסקים. מי שלא מבין שצריך לעודד עסקים לקבוע את מקומם בעיר, ולהישאר בה, לא מתחיל להבין את כל הסוגיה הזאת של רשות מקומית.

  הרן, אני לא יודע על הכנסות שהושגו כתוצאה מפגיעה בתושבים.
  תשמע הרן, וקראו כל האחרים (שירה, זוכרת?) אני מקטנר כי חומת הצדקנות שעוטפת את עיר לכולנו ממש מקוממת ופטרונית, כאילו כל עמדה שמביעה התנועה היא זו שמשרתת באופן מיטבי את האינטרס הציבורי.

  ה"ה הרן ולרמן – אתן לכם דוגמא כלכלית קטנה, שתחשוף צוהר לעולם הפולמוס הכלכלי.
  אחד הפקטורים שמשפיע יותר מכל דבר אחר על מחירי הנדל"ן (רכישה ושכירה) הוא מספר יחידות הדיור שנמצאות בבנייה בכל רגע נתון. המדד הזה, כמו מאגרי הנפט בעולם, הוא אינדיקטור למחירי הנדל"ן הצפויים. מן המפורסמות, ששכרון הכוח ואוזלת היד של המדינה מביאים לכך שאישור פרויקט נדל"ני כלשהו הוא משימה כמעט בלתי אפשרית שאורכת שנים על-גבי שנים. תומך התנועה הקוקואית שלכם, ניצן מה-שמו מערוץ 10, הביא בסרט אחר, שאתם לא אוהבים לצטט, את ההכנות לאולימפיאדת בייג'ינג, שם הוא הראה איך עושים רכבת תחתית בחצי שנה – מתלולית עפר, לפרויקט נוסע.

  אתם שואלים, ובצדק, למה לוקח לרכבת כבר 50 שנה, והתשובה נעוצה גם בכל העיכובים השונים בוועדות המאשרות.
  מוסד הול"לים (הליכים מקוצרים) נעלם מהעולם, כיוון שהוא חירומי כזה.
  בפועל, כל רוחקיק כזאת יכולה לעצור לשנים פרויקטים סופר חשובים, כי היא סבורה שהם מטילים צל ארוך על העיר הלונדונית שלנו (תגידו, איך כל הדוקטורים והפרופסורים השונים שלכם לא מתביישים לטעון כזאת טענה אידיוטית?).

  אז מה אני רוצה להגיד? שאין טעם להתנגדויות, שיזמי נדל"ן לא מנסים להעביר פשעים נגד האנושות בוועודת האלה? ודאי שלא.

  אני כן אומר, שעל העיכוב מול ההישג צריך לשים תג מחיר, ותג המחיר הזה הוא אחד מהגורמים למכירי השכירות הגבוהים בעיר.

  לרמן, תגיד עכשיו ובצדק שמדובר בבכייה לדורות, אל מול רווח קצר מועד ואתה צודק. רק קח את זה בחשבון, שלמלחמות שלך (נגד המגדלים) יש מחיר (עלייה במחירים כתוצאה מעודף הביקושים) ותהיה מוכן לשלם את המחיר הזה. ויותר מזה, מלת המפתח היא מידתיות – אינני טוען שיש לאפשר בנייה של מגדל בן 100 קומות, ברוחב של קילומטר וחצי על קו המים. אני טוען, שההתנגדויות מוגשות באופן אוטומטי, ופעמים רבות על שטויות שמשרתות אולי את תושבי האיזור המיידי, אבל לא את האינטרס הציבורי, וגם לא את האינטרס של הדורות הבאים.

  אני אומר עכשיו משהו מורכב, שנוגע באיזונים ובמידתיות, אז נסו לקרוא לאט את מה שכתבתי.

  עכשיו, רוחקיק, אני מקווה שההתנגדות שלך לבניין החמוד ליד הבית שלך היתה מעט יותר מעמיקה ממה שידעת על יעל גרמן, ובכל מקרה העובדה שהצלחת לשנות במשהו את המבנה לא אומרת כלום.

  למה?
  1. כי בהרבה מקרים כדי לסלק נודניקים מקצועיים (מה את קופצת, התכוונתי לאחרים), היזמים (והעירייה) מתפשרים, כי הבנייה מתאפשרת באמצעות מינוף בנקאי, וכל יום נוסף שעובר מסב להם הפסדים כבדים.
  2. וגם, מכיוון שאילפתם את היזמים ואת העירייה להכניס עזים בתוכניות, בדיוק כמו שמכניסים עזים בחוק ההסדרים, שהם לא יותר מפתיון קל עבור הנודניקים המקצועיים.

  אבל הכי חשוב, רוחקיק – אמרת שאת גרה ברחוב הרב קוק.
  את יותר מכל אחד אחר, צריכה לספר לנו איך נראה רחוב הרב קוק בתקופה הבתר-חולדאית (חור אחוריים דלוק, מצחין, נגוע ופושע של שוק הכרמל), ומה מצבו היום.

  אם הדירה בבעלותך, רוחקיקי, ספרי לנו כמה היא היתה שווה ב-1998 וכמה היא שווה היום.
  ושלא תטעי, רוחקיק, כעובדת השירות הציבורי, הפנסיה שלך כעובדת סוציאלית היא חרפה, ומאוד יכול להיות שהדירה הזאת היא הפנסיה שלך.

  ואחרי הכול, רוחקיק, את עוד מעזה להתנגד לפרויקט שרק יעלה את רמת האיזור, יזרים אליו אוכלוסייה חזקה, שתדרוש שירותים עוד יותר טובים ממה שאת מקבלת היום??
  בסדר רוחקיק, תישארי שם עם הבניין העלוב שעומד שם. כנראה שזה מה שמגיע לך.

  הלאה לרמן, איפה היינו?
  קוראים יקרים, לא לברוח, הקללות לא נגמרו.

  דיברנו על כך שהעירייה צריכה לעודד עסקים, ולכן אין מה לעשות – העיר עדיין נמצאת בפיגור ניכר בתשתיות הכבישים שלה.
  שוב, לא יהיה מצב שבו העיר נקייה ממכוניות, בטח לא בעשורים הקרובים. לכן, צריך להפוך את המציאות התחבורתית לנוחה יותר וידידותית יותר עבור כל המשתמשים.
  העובדה שהתחתית בלונדון מגלגלת 14 מיליון איש ביום, לא אומרת שעיריית לונדון לא משקיעה בתשתית הכבישים בעיר. וכבישים עולים הרבה כסף, יותר מאופניים, מה לעשות. העירייה גם לא רוכשת אוטובוסים, זה לא התפקיד שלה, תודה לאל.

  בקשר לחניונים, לו זה היה תלוי בי, הייתי אוסר חניה בכל הרחובות בלב העיר, ומעביר את כולם לחניונים תת-קרקעיים (בלי להוסיף מקומות באופן משמעותי). זה היה מפנה את הרחובות, מאפשר תחבורה ירוקה, ועוד.

  ביחס לדיור הציבורי, הרן אתה בכיוון – מעולם לא עבר חוק כזה, כיוון שהמדינה היתה אמורה להשתמש בכסף שהתקבל ממכירת הדירות, כדי לרכוש חדשות. המדינה שכנעה את רן כהן, מעביר החוק, להסתפק במבצע הדיור הציבורי, שרק התיר לדיירים לקבל את הדירות תמורת 5 אחוזים מערכן, בלי לקיים את חלקה בעסקה – רכישה של דירות חלופיות.

  בפועל, מספר הדירות הולך וקטן, וחדשות לא נרכשות.

  (הנה, הגענו, צ'ופר למי שהגיע עד כאן – אתנחתא קומית)
  עכשיו, הטו אוזן כל החסידים השוטים של נוער הגבהות, הרוחקיקים, המדואלים, הגיחים-בליכים, החנינים והרובינשטיינים – לו באמת הייתם דואגים לרווחת תושבי העיר, הייתים מדברים על הגדלת מספר הדירות בדיור הציבורי.
  נכון להיום, מספר הממתינים עולה על 500 – נכים, עוורים, משותקים, סובלים מפיגור קל, מסכנים אמיתיים. לא מפונקים עם נזלת ירוקה מהאף, שמתעוררים ב-11 בבוקר הלומי אלכוהול ושאר חומרים ומתבכיינים כמו ילדי כאפות בגן על השכירות שלהם במאז"ה. חשבתי שיש כאן קריאת תיגר אמיתית על עידן חולדאי, אבל קיבלתי חבורה של דיליטנטים פסאודו אינטלקטואלים, שלא יודעת אפילו מאיזה כיוון קוראים מאזן, או מהו בכלל שלטון מקומי ושלטון מרכזי.
  עכשיו, שלחו לרוחקי ומדואל של קליגולה את כל מה שכתבתי עד עכשיו, תעשו שיעורי בית, ושלו את הקרוקס נגועות הפטרת שלכם מעל כף רגלכם השחורה מסחי, לפני שאתם בכלל מגיעים לדיון הזה (ולפני שאתם מציבים בראש הרשימה שלכם שני אנשים שאין להם מושג מהחיים שלהם, וגונבים את דעת הציבור עם החנין שלכם, שמתקפל באופן מביש שוב ושוב אל מול חבריו בסיעה באותן סוגיות שאתם מרעישים עולם אודותיהן).

  היה שווה להישאר עד הסוף, לא?
  😉

 11. חללית הגיב:

  ערן,

  אתה צודק.
  לא אמליץ יותר. וזה גם לא משנה, ולא אפקטיבי.
  אף אחד לא יבחר בחולדאי, כי אורה לו לבחור בו, אלא רק אם הוא יביט פנימה לתוך נפשו ויאחז בליבת היושר האינטלקטואלי שלו. אני נותן כאן מספיק חבלים וסולמות להגיע לליבה הזאת, שאני יודע שקיימת אצל האנשים הרציניים כאן (בטח אצלך, לרמן. אתה הרי בנדיבותך מכיל את דברי הלעז שלי).
  אני עושה את זה, כי הטרנדיות החנינית והעדריות הקיקי-בליכי-גיחי יצאה לי מהתחת.
  העדריות הזאת (רק היא עצמה, לא האנשים עצמם חלילה), אינה שונה מזו של המתנחלים יושבי המאחזים, אויבי הציונות והעם היהודי לדורותיו, פושעים מנוולים, שמוציאים את דיבת העם היהודי בעולם כולו. אילו פרופ' לייבוביץ' זצ"ל היה נוכח בה היום, הוא כבר היה יודע אילו מדים להעניק להם.

  אמרתי כבר במי אתמוך בבחירות ובאיזו רשימה, וזה מספיק.

 12. חללית הגיב:

  אופס, לרמן, סליחה, סליחה.

  קראתי לך מדואל בתגובה הארוכה שלי מלמעלה.

  אני באמת מצטער, זו אפילו לא שגיאה פרוידינית. איך אפשר בכלל להשוות ביניכם? הוא מקסימום סותם חורים, אתה בחור רציני.

  אנא קבל את התנצלותי.

 13. הרן הגיב:

  היי חללית, מעניין שברגע שמישהו מוכן לדבר על המספרים היקרים שלך, אתה מפסיק לתת אותם ומעדיף ערימות של דמגוגיה, והפעם גם סתם לכלוך חסר הסבר.

  התפיסה הכללית שלך באמת דומה לתפיסה של חולדאי , אבל היא שגוייה – אתם מחשיבים כל דבר שמרוויח כסף כחיובי (עסקים, אוכלוסיה חזקה). ראש עירייה טוב דואג לתושבים שבחרו בו, והשגת כסף זה רק שלב אחד בדרך למטרה. בוודאי שיש צעדים שמרוויחים כסף אבל פוגעים בתושבים, כמו למשל המגדל שבפוסט (אפשר להתווכח כמה הוא פוגע בתושבים וכמה הוא עוזר להם, כמה כסף הוא מרוויח וכמה הוא עולה). אני רוצה לגור בתל אביב עם התושבים שיש לה כרגע, ולא עם האוכלוסייה "החזקה" שבגללה עברתי לדרום העיר מלכתחילה. אני בהחלט מציע לדיירי מגדלי יוקרה פוטנציאליים להצביע לחולדאי, הוא עובד הרבה בשבילכם. למי שמרגיש שייך לאוכלוסיה שאותה מנסים להעיף, אני מציע להעיף אותו.

  ולנקודות ספציפיות:
  1. כמו שאתה מאשים אותנו בלי להסביר למה – אתה לא מסוגל לראות מורכבויות. למשל, ברור שגם אם התחבורה הציבורית משתפרת, עדיין צריך להשקיע בכבישים, אבל הרבה פחות. לכן כתבתי שהכסף של לה גווארדיה יכל לעבור לפחות בחלקו. אבל, למי אכפת מה אנשים כותבים כשרוצים ללכלך?
  2. פתרון החניונים המוזר שלך הוא מופת לראייה צרה – הLCD סובל הכל, אבל כתבת שתאסור חנייה בלב העיר בלי להוסיף מקומות חנייה באופן משמעותי בחניונים, בלי מילה אחת על לאן ילכו כל המכוניות (לכתוב "תחבורה ירוקה" בלי פירוט זה קצת כמו לכתוב "יהיה טוב").
  3. אתה כותב שריבוי יחידות דיור יוריד את מחירי נדל"ן, ואכן הפתרון המקורי של רוחיק בפוסט (בניה בגובה 5-8 קומות) מציע יותר יחידות דיור.
  4. עניין הוועדות – כתבת שיש מחיר להתנגדויות, וזה נכון – בגלל זה אנחנו מדברים על האם ההתנגדויות הן טובות או לא. בינתיים לא שכנעת אותי שההתנגדות לתכנית שהוצגה בפוסט הייתה מיותרת, ולא שמעתי על התנגדויות סביבתיות לרכבת התחתית בזמן האחרון.
  ועוד שתי סיסמאות חסרות בסיס:
  5. "אותם עסקים לא מקבלים חניה, חינוך, רווחה, ועוד, אבל הם כן מממנים את התושבים בעיר."
  קשקוש, עסקים צורכים הרבה יותר חניה ותברואה (בשביל הלקוחות והעובדים) ממגורים. הם לא צורכים חינוך ורווחה.
  6. "אוכלוסייה חזקה, שתדרוש שירותים עוד יותר טובים ממה שאת מקבלת היום"
  קשקוש, כמה מחברי הטובים ביותר הם "אוכלוסיה חזקה", את רוב השירותים הם גם ככה צורכים במגזר הפרטי, ולהרבה חזקיסטים לא אכפת מה קורה במדרכה מחוץ לחניון התת קרקעי שלהם, או מחוץ למתחם הסגור של המגדל שלו (ראה אקירוב, "סביוני רמת אביב" ועוד ועוד).

  7. דיור ציבורי זה טוב וחשוב. חולדאי לא עושה שום דבר שקרוב לזה, עיר לכולנו עושה משהו שהוא לא זה , אבל הוא בכיוון, ובכל מקרה זה משהו שהרבה יותר רלוונטי לבחירות ארציות. כך או כך, זה עניין מעניין לפורומים פנימיים של עיר לכולנו, אתה מוזמן. אופציה אחרת היא להפנות את ההצעה לחולדאי, ולקבל את טריקת הדלת המסורתית.

  מפוסט לפוסט אני משתכנע שלא מעניין אותך באמת לדבר על סוגיות שקשורות לבחירות, אלא בעיקר להראות כמה שאתה חכם (לפעמים מצליח לך, לרוב לא).

 14. לחללית
  לצערי, כמו שאר תומכי חולדאי (המעטים) ברשת, גם אתה מתחבא ולא חושף את שמך, כך שנדע איזה אינטרס יש לך לצדד בחולדאי, אבל אל דאגה, לא אחטט בכתובת ה-IP שלך. אני רק אנסה להתעלם משלל הנאצות וההשמצות שאתה מטיח בי ובתנועה שבה אני תומך, ואנסה לדלות מביניהן כמה טענות שכדאי להתייחס אליהן.

  כתבת: "לגבי המגדלים, יש תוכנית כזאת, תוכנית מתאר לתל אביב, שכוללת איסור בנייה גבוהה בעיר הלבנה, ועוד קביעה ברורה ביחס למקומות שבהם יכולים לעמוד מגדלים (בצירי תנועה, ועל רחובות שבהם תעבור הרכבת הקלה/תחתית). לכן, מגדל נווה צדק נראה עכשיו כמו פצע בעין, והוא גם מכוער ומפנה את הישבן המצולטט שלו לרחוב, אבל כשעל הציר שלו יהיו עוד 5 מגדלים (מקווה שיפים ממנו), והרכבת הקלה תעבור מתחת, אז פתאום זה יעשה שכל."

  כמו כן כתבת: "בנוגע לאוטובוסים – אני מוכן לקבל אוטובוסים קטנים, חשמליים או מונעי גז. אותי זה לא יעביר לאוטובוסים, כי הם עדיין יהיו לא מדויקים בזמנים, ומהירים יותר מהמכונית שלי, או מכל מכונית אחרת. זה צריך להיות קנה המידה – תחבורה ציבורית צריכה לפעול כך, שהיא תהיה מהירה יותר ונוחה יותר מרכב פרטי (וכמובן זולה יותר), תחת תנאים הקיימים."

  אז בוא נראה:

  לאורך ציר רחוב יפו מתוכננים 11 מגדלים. בין אם לעסקים ובין אם למגורים, יושביהם יהיו בוודאי אנשים לא עניים, שמעדיפים כמוך להתנייד במכונית פרטית ולא באוטובוסים המעצבנים או ברכבת ההמונית והמיוזעת.

  רחוב יפו הוא כבר היום רחוב צר ודי עמוס רוב שעות היום.

  אשמח אם תסביר לי כיצד יגיעו כל אותם אנשים אל המגדלים? האם גם אז המכונית הפרטית שלהם תהיה יותר מהירה מהאוטובוסים? ואיך יגיעו העשירים במכוניות הפרטיות שלהם לעשרות המגדלים המוקמים לאורך רוטשילד ובן יהודה, על גבי מבנים לשימור מהעיר הלבנהאפורה?

  ועוד שאלה: מי אחראי לדעתך לעובדה שהאוטובוסים הם איטיים? האם זה דב חנין? או אולי זהו רון חולדאי, ראש העירייה בעשר השנים האחרונות, שהשקיע בבניית חניונים לרכבים פרטיים, אבל לא השקיע שקל בפיתוח וייעול התחבורה הציבורית בעירו?

  כקפיטליסט וכבעל עסק, לא מפתיע שאתה תומך בחולדאי. אבל אולי כדאי לך לנסות לחשוב לא רק על הרווח המיידי שלך, אלא גם על הטווח הקצת יותר רחוק, ולנסות לדמיין את תוצאות המדיניות של המועמד בו אתה תומך.

  ואם אתה עונה לי, אנא השתדל להתאפק ולא לכנות אותי בכל הכינויים שאתה מדביק לכל מי שלא מסכים איתך.

 15. חללית הגיב:

  הרן,

  הקדמה:
  נתתי כאן כל-כך הרבה מספרים, עם התמודדות כה קלושה מולם.
  אתה מבין באיזו עמדת נחיתות נמצא העושה אל מול המבקר – העושה מצדיק את כל מה שנעשה, לעומת המבקר שתמיד יכול להגיד שאפשר היה יותר.
  אין ראש עיר מושלם, אין שלטון מושלם.
  אתה מחפש שעשר שנים חולדאי יכהן כראש עיר, בלי שהתקבלו אצלו החלטות שגויות??

  תגיד, אתה מעמיד את עצמך באותו מבחן? בעבודה, בחיים
  איפה שלא יהיה?

  אמת המידה צריכה להיות – השוואה אל מול השלטון הקודם, ועמידה אל מול אמות מידה ציבוריות.
  גם אני חושב שצריך לעשות יותר, מהכול – השאלה היא האם אתה עושה יותר טוב לרוב הנמענים.
  כמה קל להיטפל לאיזה מגדל מכוער בנווה צדק, או לפח שעומד באמצע מסלול אופניים?
  אתה מבין איזו אמת מידה אתה מציב?
  זו תכונה של עיתונאים, לשבת בטריבונה ולצעוק "תמסור", "למה לא מסרת".
  בחיים זה עובד אחרת, ורק מי שיש ניסיון בחיים וניסיון באותם תחומים יכול להבין את כל אלה.

  יאללה, לנקודות. שים קסדה.

  1. אז לא היה צריך לעשות את לה גוארדיה? מה זה "בחלקו", אין בחלקו – אתה מציע שהעבודות היו מתמשכות עשר שנים? צריך ובדחיפות להשקיע המון בתחבורה מסילתית בעיר, ולנהל מאבקים על זה מול משרד התחבורה, בכל הכוח – כמה פעמים אני יכול לכתוב על זה. המאבק הזה צריך לעמוד בראש סדר העדיפויות של ראש העירייה בקדנציה הבאה. מספיק ברור? אני טוען שוב ושוב שהפתרונות המוצעים על-ידי נוער הגבהות קונים לנו כמה שנים, וזהו. כך שבחישוב ארוך הטווח הם גם בזבזניים.

  2. הרן, מתחיל להיות מאוחר, ויכול להיות שנדרש גם דרש על הפשט. אמרתי, שבחזוני הדמיוני מכוניות בעיר לא יעמדו ברחובות הקטנים, טמבון אל טמבון, יחסמו את המדרכות ויצרו את הרחוב, וגם ידפקו אחת את השניה, ויימרחו בג'יפה של העצים, אלא החניה ברחובות תיאסר לחלוטין, והמכוניות הקיימות ירדו לחניון. כלומר, מהכביש לחניון – מה שכבר קיים היום, ועוד טיפה (הרי בעיר יש תמיד מכוניות באוויר, של תושבי העיר, שמשוטטות ולא מוצאות חניה, אז אלה ה"עוד טיפה" שדיברתי עליהן". מובן? זה לא נורא מסובך. אתה הראשון שצריך לברך על זה. לצערי, זה לא יכול להתגשם במהרה בימינו, כי חניונים תקקיים עולים המון כסף. מנגד, אני מקווה שחניון הבימה החדשה יפנה צפיפות מאיזור רוטשילד, לטובת הולכי הרגע, נוסעי הסגווי (הרבה יותר מגניב מאופניים), עגלות התינוק, ועוד.

  3. מצוין. שים לב שכתבתי לרוחקה שאני לא מתמודד עם מה שקרה שם.

  4. שים לב למה שהערתי למעלה. הרני, אתה לא עוקב מספיק אחר הספרות הענפה שאני מייצר כאן. אבל הכי חשוב – תגיד לי איפה אתם במאבק התחתית? במקרה לא שמעתי אתכם? הרי כל הקיקי גיחקים בליכים עשו סרטים על השלטים באיילון, בזמן שהאוצר תוקע את התחתית באבן גבירול. איפה הייתם תגיד לי? או שמספיק שאומר לך תודה שלא התנגדתם ותקעתם את הפרויקט עוד טיפה?

  5. אז בוא תסדר לי מדבקה כחולה לעסק שלי – עוד מעט יהיה לך את מדואל בעירייה, אולי תוכל לעזור לי. כי כרגע העירייה אומרת לי שבעל עסק לא זכאי לחניה בתל אביב. ובקשר לתברואה? הרני, אני כבר מצפה ממך ליותר – לך תראה כמה אשפה הבניין שלך מייצר, וכמה מייצר בניין מקביל המשמש למשרדים. מה אתה חושב, שמפעלי ים המלח יושבים באבן גבירול. כמה אשפה מייצרים עורכי דין ורואי חשבון ובנקאים עם ידיים ענוגות – חיתולים מלאי צואה שהמתנחלים בבית רומידה זורקים על החיילים המסכנים שיושבים שם?

  6. "כמה מחבריך הטובים הם אוכלוסייה חזקה"? וואו, איזה כיף לך. ולי יש חברים ערבים. איך אני? תגיד, הרני מאיפה אתה מנפק את אמרות השפר שלך? מי שם אותך לחשוב שאתה טוב יותר ממי שגר ברמת אביב או בכוכב הצפון, או באזורי חן? למה, בגלל שהם טיפה יותר מסודרים ממך, זה הופך אותם לאטומים? אתה יודע מהו שיעור המס שמשלמים אנשים במדינת ישראל? הרי מס הכנסה הוא התרומה הגבוהה ביותר לחברה. הם לא צורכים שירותים ציבוריים? תשמע, הרן, אם תמשיך ללעוס כופתאות מילוליות מהוהות כאלה, הנפיחות שלך יפרו את האיזון האקולוגי בעיר. אנשים שגרים ברמת אביב לא שולחים את הילד למעון, לגן, לבית הספר, לא הולכים לקופת חולים, בית חולים, ואיך האשפה שלהם משונעת לדודאים – במטוס פרטי. הרן, אל תגרום לי להיות באמת רע אליך. זה יכאב.

  7. הרן – דיור ציבורי איננו סוגיה עירונית, אלא לאומית? אוי הרני הרני, אני צריך לחטוף שיחה עם ההורים שלך. הם היו צריכים לתת לך לקרוא ספרים ועיתונים, ולא לתת לך לחטוף כאפות מהילדים השווים. הרני, תברר מיהם הבעלים של חלמיש, טוב? אחר כך נמשיך.

  ובנוגע להערה האחרונה, חפש אותי כאן ב-12 בנובמבר. עד אז, אנסוך עליך את גאולתי. דרך הביבים.
  – כ

 16. חללית הגיב:

  סנדי,

  אתה גם רוצה תגובה, וגם שלא אעלוב בך?
  תחליט. אין כאן ארוחות חינם.
  טוב, אשקול את זה, ואודיע לך בסיום הקטע אם קיבלתי את בקשתך.

  קודם כל, כמו שאר נערי הגבהות, גם אתה נושא ברמה את עקרון חירות הפרט וצנעתו, אבל מאיים לחטט בכתובת האי.פי שלו. כה לא מפתיע.

  אבל חולי (עברי, דבר עברית),
  אתה מוזמן לחטט. רק תהיה בטוח שאתה דוחף את האצבעות שלך לחורים הנכונים. הישמר פן ייתקלו אצבעותיך הרכות במלכודות עכברים.
  זה כואב, וזה משפיל. לך תסביר במיון איפה האצבעות שלך היו.
  זה מביך חולי. אתה לא רוצה להיות מובך. לא יפה לך סומק של בושה.
  זה מעורר בך חוויות ילדות, שביקשת להדחיק.

  דיברתי והזכרונות התעוררו?
  בפעם הבאה גם אל תחשוב על זה, והם יישארו שם.

  תודה על התיקון בסוגיית המגדלים ברחוב יפו.
  התושבים והמשתמשים יגיעו אליהם בתחבורה רכבתית, זו בדיוק הסיבה שהם קמים שם.
  לא יהיו שם רק מגורים, אלא גם עסקים, למיטב ידיעתי – ולעסקים מגיעים בתחבורה ציבורית
  וגם, אל תשכח שגם אנשים אמידים מעדיפים תחתית וקלה, ברגע שזה משתלם וחוסך להם. ראה לונדון. זו לא בושה לנסוע בתחתית. גם אני הייתי זורק איזה כלי רכב, לו היתה לי אופציה כזאת (אני רק מקווה שתהיה מחלקת ביזנס בתחתית, כבר אמרתי שאני לא תתרן).

  בנוגע לתחבורה הציבורית, אתה חדש כאן חולי, קח לעצמך כמה שעות ועקוב בהנאה אחר מה שכתבתי בסוגיה. אם אחר כך עוד יהיו לך שאלות, אנא ספר לי מה עשה חנין בכנסת לקידום התחתית בתל אביב, בוויכוח בין העירייה לבין משרד התחבורה והאוצר.

  ועוד משהו חולי, מהי באמת מדיניותכם בנושא החניה והחניונים (אבל תגיד לי אמיתי, אל תמרח אותי, כשמך כן אתה) – למה אתם לא מודיעים לכל תושבי תל אביב שאתם מבקשים להטיל עוד הגבלות על החניה, לעצור את כל ההשקעה בחניונים, ואולי אפילו למכור את הקיימים? למה אני לא שומע את נוער הגבהות בנושא, את הרוחקיקים, המדואלים, ושאר הסוסונים של חניגולה?

  חולי, אני בסוף אחשוב שיש משהו מאחורי השם שהדבקתי לך – כבעל עסק אני האחרון שצריך לתמוך בחולדאי? אתה יודע כמה אני משלם ארנונה, שמממנת את תחנות הגמילה בעיר הזאת, את השירים על משאיות הזבל, את שביל האופניים שלך, את השיפוץ של שוק התקווה, שיקום יפו, ועוד אלף דברים אחרים, שלא קשורים לעסק שלי? תגיד, חולי, מכרת פעם סנדוויץ' עם גבינה צהובה? על מה אתה מדבר?

  מנגד, כתושב העיר, אני מאוד מרוצה ממה שקורה כאן, ומזה שיש המון עסקים שמממנים את רמת השירותים הגבוהה בישראל לעיר כה הטרוגנית.

  אתה רואה, אני קורא לך חולי, אבל מתגלה כסובל מפיצול אישיות. אתה רואה מה שהעבודה עושה לבנאדם?

  ולסיום, ולאור בקשתך הנרגשת לחוס על נפשך הרכה.
  רשמתי אותה לפני.
  והחלטתי להעניק לך טיפול מרוכך.
  מנגד, אם תגזים כמו הרן, אל תבנה עלי בפעמים הבאות.

 17. בחרת להעניק לי כינוי, כמה נחמד.
  אם כך בוודאי לא תתנגד שאף אני אעניק לך כינוי הנגזר מהכינוי שלך, במסגרת הדיון האקדמי בינינו.
  אני חושב שאקרא לך חלחולת (מילה עברית למהדרין!).

  ובכן חלחולת, בין השאר אתה טוען שראש עיר צריך יכולת ניהולית.

  באחרונה נחשפנו לשתי פרשיות שחיתות אדירות מימדים שהתרחשו בתל-אביב, אחת במנהל ההנדסה שעלה על גדותיו מרוב שחיתות ואחת בנושא החניונים. תגובת חולדאי: לא ראיתי, לא שמעתי.

  האם לדעתך ראש עיר מגלה יכולת ניהולית טובה כשהוא מרשה לשחיתות לפרוח באין מפרע תחת שלטונו?

 18. חללית הגיב:

  ולפני המטר בא הטל, או התובנה:

  כמה קל להגיד "ראש העיר שלי מושחת", ולהדביק אותו בכתם בל יימחה.
  כמה קל להרוס בנאדם שכמעט כל רגע בחיים שלו הוקדש לשירות הציבור.
  כמה קל למרוח מישהו.
  כמה משתלם.
  אז לא נורא, נמרח. זה קל.
  כי אנחנו "הטובים", והוא "הרעים".

  רק כשעושים לך את זה, כשמייסרים אותך בשופכין, פתאום אתה שם לב כמה זה כואב ומעצבן, לספוג האשמות זולות, דמגוגיות.

  ועוד לא טעמתם כלום. ממה שאיש ציבור טועם.

 19. חלחולת, אנא קרא בעיון את הדברים שכתבתי.
  לא האשמתי את חולדאי בשחיתות, אלא באי יכולת ניהולית לאתר את השחיתות הפושה במוסד שהוא מנהל, ולמנוע את שגשוגה.

  אדם שרוצה לזכות בכבוד ובמנעמים שמביאה איתה המשרה הציבורית, צריך לדעת שנכונה לו גם מנה של ביקורת ציבורית, חלקה אפילו יותר מלוכלכת מניבולי הפה שאתה מפזר פה לכל עבר.

 20. ערן הגיב:

  חללית – קיבלתי. האמת שעם כל ההפגזות שלך, לשמוע ממך "אתה צודק" זה כמעט בגדר מחמאה.
  שתי שאלות/הערות נוספות:
  א. אין לי מושג בדבר יכולותיהם ופועלם של מדואל ורוחיק, כך שאין לי דעה מגובשת לגביהם. אבל טענתך בדבר הצורך ביכולת לנהל תקציב של מיליארדים (יכולת שלדבריך אין לרוחיק ולמדואל) נכונה לראש העיר, אך לא לחברי המועצה. אפשר וצריך להעלות שאלה זו באשר לדב חנין, וגם כאן – לי באופן אישי אין מושג.
  ב. אינך יכול מצד אחד להלל (כנראה בצדק) את העובדה שבתקופת חולדאי עסקים רבים נפתחו בתל-אביב או עברו אליה בזכות מדיניות שמיטיבה עמם, ומצד שני לכתוב שדווקא בתור בעל עסק אתה האחרון שצריך לתמוך בחולדאי. או שחולדאי טוב לבעלי עסקים או שהוא רע אליהם – תחליט.

  גילוי נאות (נניח) – איני מצביע בתל-אביב, אך עוקב מתוך עניין אחר הדיון. דבר זה מסביר את מה שכתבתי בהערה הראשונה בדבר חוסר היכרותי עם פועלם ויכולותיהם של מדואל ורוחיק.

 21. לרמן הגיב:

  רבותיי, אני חושב שאם מישהו מעוניין לקיים דיון ענייני לגופם של דברים עדיף להימנע מטון מזלזל, בעיקר כלפי המגיבים האחרים, שכן אז כל הדיון קצת יורד מהפסים לכיוון של קללות. הקללות האלה לא יקדמו לא את האוטובוס המהיר ולא את הרכבת התחתית. מקסימום הן קצת יזהמו את הבלוג שלי (ועוד משהו קטן: את תגובות מספר 20+ פה קוראים ממש אנשים בודדים, וגם אני בקושי מצליח לעקוב, אז חברה' חבל על האנרגיות השליליות שלכם).

  לגבי אישי ציבור, בהחלט מומלץ להם לפתח עור של פיל. ספציפית נראה כי אחד מהמועמדים לראשות העיר (רמז: לא דב חנין) החליט לח__ן לחולדאי על הראש באמצעות הרבה כסף ושלטי חוצות. אני חושב שאותו מועמד מתקשה לחשוב על דרכים לקידומה של העיר ומעדיף להעיף הרבה חרא על ראש העירייה המכהן במקום.

 22. ערן – לפני העיר, חולדאי ניהל בסיס צבאי ובית-ספר, שני מוסדות לא דמוקרטים שבהם ההיררכיה ברורה והמנהל הוא שליט יחיד שכולם סרים למרותו.

  חנין לעומת זאת, לפני הבחרו לח"כ, היה ראש ארגון הגג של ארגוני הסביבה בישראל, כלומר אדם שצריך לתאם בין 80 ארגוני סביבה שונים, עם אג'נדות לא בהכרח זהות, וצריך להתחשב בדעת כולם לפני שהוא מחליט החלטות.

 23. הרן הגיב:

  יפה.
  "בחיים זה עובד אחרת, ורק מי שיש ניסיון בחיים וניסיון באותם תחומים יכול להבין את כל אלה." מזל שלדב חנין יש ניסיון בחקיקה סביבתית, תחבורתית, שוויונית, חברתית, ניהול של ארגון הגג של ארגוני הסביבה בארץ. מזל שלרוחיק, אהרון ועוד כמה מאנשי עיר לכולנו שהולכים להיכנס למועצה יש ניסיון במאבקים עירוניים מוצלחים, בניהול של פרוייקטים עירוניים, ציבוריים וסביבתיים. מזל שיש בעיר לכולנו פרופסורים ודוקטורים, אנשי שטח מכמעט כל שכונה בתל אביב… תחשוב שהיה להם רק ניסיון בהטסת מטוסים.

  מספרים – על איזה מספרים אתה מדבר שהבאת? יש שני נושאים שבהם הבאת מקבץ רציני של נתונים קונקרטיים – אחד זה על פאר ויסנר, והשני זה על ענייני הגודל הכללי של תקציב העירייה (שאכן גדל בתקופת חולדאי), אבל עירייה זה לא מסעדה – לא אמורים לשרת את התושבים טוב כדי שיהיה הרבה כסף בקופה בסוף הערב, אלא אמורים להשתמש בקופה כדי לשרת את התושבים. האם חולדאי עושה את זה? תצטרך לפרט יותר.

  1. מה זה "בחלקו"? למשל, לשלב מראש בעבודות הקמת תחנת רכבת (ישראל, קלה, whatever) שם, כי אתה כל כך חובב תחבורה מסילתית (אגב, שמעתי איפהשהוא שבאמת יש תכנית לשים שם תחנה). עוד רעיונות? נתיב פחות, נתיב יותר, שינויים ברחובות סמוכים במקום בדיוק באותו מקום – אני מודה שאני לא מהנדס, אבל אני משוכנע שאפשר למצוא את הדרכים לזרוק 100 מליון שקל על מכוניות פרטיות במקום 200.
  2. לא נראה לי שאתה חושב שאני לא מבין מה זה "לאסור על חניה בלב העיר", ולכן יש לך כנראה סיבות משלך להסביר לי את זה בעשר שורות. העניין הוא, שאם אוסרים על חניה בלב העיר, צריך לאפשר לאנשים דרך להגיע לשם לפני 2013, ולפי התכניות שלך כנראה מדובר ברכב פרטי. אם התכוונת שנבנה חניונים תת קרקעיים בכמות שתספיק לכל הרכבים, אז תכתוב יותר ברור, ותצרף את אחד מהניתוחים התקציביים המפורסמים שמסביר מאיפה הכסף לזה. אם התכוונת שכבר יש מספיק חניונים תת קרקעיים לכל הרכבים במיקומים מתאימים, תצטרך להתווכח עם שניים שלושה אנשים שטוענים שיש בעיית חנייה בתל אביב.
  3-4. אני שמח שאתה מסכים איתי. למה לא נאבקנו בעיכובי הרכבת התחתית? תמיד אמרו לנו שזה אוטוטו מגיע, וחוץ מזה היינו במקומות אחרים – נאבקים שקרנות הפנסיה של העובדים במדינה הזאת לא יעברו לבורסה ויאבדו עשרות אחוזים ברגע שיהיה משבר (אופס…), שהמדינה לא תיכנס למלחמות מיותרות ואומללות, שלא יגזלו לנו את החופים האחרונים, את הנחלים האחרונים, את פרודות האוויר האחרונות, שלא יגזלו מהעובדים שבינינו את הזכויות המינימאליות שלהם, עוסקים בעבודות חסרות חשיבות שמאפיינות הרבה מאנשי עיר לכולנו כמו חינוך, למשל. אתה יודע – עסוקים. אולי אם חולדאי היה עובד עם פורום של אנשים שיותר רחב מהוא עצמו, מישהו היה יודע מה קורה עם הרכבת התחתית הזו ואם שווה להיאבק עליה.
  5. אתה באמת לא מבין? אני לא יודע אם יש לך עסק ומהו, אבל ברוב העסקים שאני מכיר עובדים בני אדם שצריכים להגיע אליהם איכשהוא וכרגע – זה בד"כ במכונית שצריכה לחנות איפהשהוא. כנ"ל הלקוחות. לא דיברתי על הקצאת תווי החניה, אלא על הקצאת מקומות החניה.
  6. נפלת כאן, כי הרגע חזרתי מארוחה משפחתית בכוכב הצפון. יש הבדל בין רוב דיירי רמת אביב וכוכב הצפון לבין דיירי אקירוב, וילות עירוניות ברוטשילד וכאלה. הסוג השני לרוב לא שולח את ילדיו לבתי ספר ציבוריים, ויעשה את זה פחות ופחות אם מגמות החינוך הנוכחיות ימשיכו. כנ"ל קופות חולים, יש סיבה שבת"א כבר אין בריכה עירונית במחירים סבירים, החזקיסטים לא ידרשו משמר אזרחי או שירותי משטרה קהילתית איכותיים כי יש מאבטח בכניסה… אני יכול להמשיך כל היום.
  אגב, ממש המצאת שיש עניין של מי יותר טוב. כל מה שכתבתי זה שראש עירייה צריך לדאוג לאוכלוסיה הנוכחית, בתמהיל החזק-חלש הנוכחי (וזה אם מסכימים להשתמש במושגים המתנשאים האלה של "אוכלוסיה חזקה חלשה"), ולא לאוכלוסיה עתידית תיאורטית אלא אם כן הבאתה לא תפגע יותר מדי בתושבים הקיימים.
  7. מכיר את החברה העירונית חלמיש. זו לא החברה שמוכרת את הנכסים של עצמה לנדל"ניסטים כדי להקל עליהם לפנות תושבים מהבתים? נכון שכתוב באיזהשהוא מקום שהיא אמורה לבנות דיור ציבורי, והיא התעסקה בזה פעם, אבל את מי זה מעניין? רמז: לא את חולדאי.

  לילה טוב לכולם.

 24. הרן הגיב:

  עוד משהו:
  לרמן – תודה על ההערה, מחר אני חוזר לעבוד ואני בספק אם יהיה לי זמן לריב כאן.
  אם למישהו יש ספק, לצערי הבחירות לא מוכרעות בוויכוחים ענייניים יותר או פחות בבלוגים (אז דב בקלות היה ראש העיר הבא), אלא בלשכנע מלא אנשים אמיתיים ברחוב בעזרת סיסמאות באורכים משתנים.

 25. גרון עמוק הגיב:

  חללית
  שמתי לב שהתעלמת בהפגנתיות מהשאלה שעוסקת בשחיתות של חולדאי. קח אוויר ובוא תבלע כמה דברים על הבוס שלך (כל מה שיכתב כאן מעכשיו מסתמך על מקורות זרים. ברור מיידלא?)

  הניסיון של חולדאי להתנער ממה שקרה מתחת לאף שלו בזמן שתי הקנדציות הוא זלזול באינטליגנציה של כולנו. חולדאי ידע בדיוק מה ראובן גרוס עושה אבל נאלץ לנשוך שיניו מסיבות שאליהם אגיע בהמשך. תושבי ת"א שילמו ביוקר על קומבינת החניונים של חולדאי וגרוס ,ומה שהכי עצוב הוא שרובם כלל לא יודעים זאת ( בעיקר בגלל משטרה עצלה ותקשורת מנומנמת).

  תשאל את החברים שלך בעירייה, תרחרח, תחקור, תגלה כיצד התנהלה השקשוקה העירונית. אחת מפרשות השחיתויות המוניציפליות הגדולות שהתפוצצו בשנים האחרונות ושהסודות האמיתיים שלהם עדיין שוכנים עמוק בליבם של כמה מהנאשמים. ראובן גרוס מימן את קמפיין הבחירות של חולדאי. ראובן גרוס הוא שותף לעסקי יהלומים עם יגאל שפירא, האיש המקורב ביותר לחולדאי. גם חולדאי ניסה את מזלו בשותפות בביזנס של חבריו אבל התגלה כאיש עסקים גרוע. הצלע השלישית בפרשה, יעקב מאיר, חברו של רון מחיל האוויר פעל בשליחותו של חולדאי. מאיר החליט לשתוק ולא לשמש עד מדינה נגד חולדאי, בתמורה סידרו לו משרה יפה בשוק העסקי ופיצויים אדירים מהעירייה. גם גרוס החליט לשתוק מסיבותיו שלו. גרוס יודע דברים על חולדאי שהשתיקה יפה להם, הוא מחזיק את כולם בביצים. ביום שהוא יפתח את הפה אתה תתבייש שעבדת עבור החולדה…. היום הזה יגיע, אני מבטיח לך.

  אם אולמרט הלך הביתה בגלל מעשי שחיתות כנראה שלמדינה הזאת עדיין יש תקווה. כשהאמת על פרשת החניונים תצא החוצה, גורלו של חולדאי יהיה דומה לשאר חבריו- אולמרט, הירשזון, דרעי ושות'.

  אה, ועדיין לא התחלתי לדבר על הפרשה האחרונה, או איך שאני אוהב לקרוא לה- "המקרה המוזר של הגרוזיני שעשה בעירייה כשלו וטאטא עם חולדאי את רצפת בית העירייה".

 26. רונית הגיב:

  הנה התייחסות מקצועית ורצינית שמסבירה למה המאבק של רוחיק היה מיותר ותוצאתו עגומה ומזיקה:

  כרוניקה של חלם ידוע מראש – מאת אדריכל יונתן דורטהיימר:

  http://www.dex.co.il/view.php?t=112370

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת גוגל

אתה מגיב באמצעות חשבון Google שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s