מחקר ופרסומים

בעמוד הזה אני מתכוון להביא את המחקר שלי ופרסומים מדעיים (בעיקר באנגלית).

ניתן גם לעקוב אחרי הפרופיל האקדמי שלי כאן.

1. עבודת הדוקטורט שלי הנושאת את הכותרת: "הסביבה העירונית הבנוייה והתפלגות מרחבית של הולכי רגל: המקרה של תל אביב".

2. מחקר המדגים כמה עבודות בתחום ניתוח מרחבי ועבודה עם מקבלי החלטות. ניתן למצוא הרחבה לגבי הנושא כאן.

Visualizing Space Syntax Analyses for Decision Makers: Lessons from Israel

Proceedings on the 11th International Space Syntax Symposium in Lisbon (July, 2017)

3. מחקר העוסק בניתוח מרחבי של תחנות הרכבת בישראל ופוטנציאל הפיתוח שלהן. הרחבה לגבי מחקר זה ניתן למצוא כאן.

How Central is the Rail Station? Incorporating Rail Centrality with Development Potential

Proceedings on the 11th International Space Syntax Symposium in Lisbon (July, 2017)

4. Urban area types and spatial distribution of pedestrians: Lessons from Tel Aviv

Lerman, Y. and Omer, I. (2016) “Urban Area Types and Spatial Distribution of Pedestrians: Lessons from Tel Aviv”, Computers, Environment and Urban Systems, 55:11-23. doi: 10.1016/j.compenvurbsys.2015.09.010

מאמר זה מתאר ממצאים עיקריים שעלו בעבודת הדוקטורט והרחבה עליו ניתן למצוא בפוסט כאן.

5. Evaluating Crash Risk in Urban Areas Based and Vehicle and Pedestrian Modeling

Omer, I., Gitelman, V., Rofè, Y., Lerman, Y., Kaplan, N. and Doveh, E. (2017), Evaluating Crash Risk in Urban Areas Based on Vehicle and Pedestrian Modeling. Geographical Analysis doi:10.1111/gean.12128 

מאמר זה מתאר שילוב של מתודולוגיות מתחום מודלים של תנועת הולכי רגל ורכב עם ניתוח תאונות דרכים לטובת הערכה של סיכון יחסי לתאונות במקטעי רחוב בהתאם למידת התנועה בהם.

6. The impact of planning on pedestrian movement: contrasting pedestrian movement models in pre-modern and modern neighborhoods in Israel

Omer, I., Rofè, Y. and Lerman, Y. (2015), "The Impact of Planning on Pedestrian Movement – Contrasting Pedestrian Movement Models in Pre-Modern and Modern Neighborhoods in Israel", International Journal of Geographic Information Science.

מאמר זה מתאר ממצאים שעלו בעבודת המחקר עבור הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים בוגע לתנועת הולכי רגל בערים ישראליות. ניתן למצוא הרחבה בבלוג כאן.

7. Using Space Syntax to Model Pedestrian Movement in Urban Transportation Planning

Lerman, Y., Rofè, Y. and Omer, I. (2014), Using Space Syntax to Model Pedestrian Movement in Urban Transportation Planning. Geographical Analysis, 46: 392–410. doi: 10.1111/gean.12063

מאמר זה מתאר עבודת תכנון תחבורה חדשנית שבוצעה עבור עיריית בת ים בישראל. העבודה עסקה ביצירת מודל להליכה ברגל בעיר בת ים ושימוש בו לטובת תוכנית אב לתחבורה לשנת 2030. ניתן למצוא גירסה לא סופית להורדה של המאמר כאן והרחבה בפוסט כאן בבלוג.

8. The Effects of Configurational and Functional Factors on the Spatial Distribution of Pedestrians

Yoav Lerman and Itzhak Omer in D. Vandenbroucke et al. (eds.), Geographic Information Science at the Heart of Europe , Lecture Notes in Geoinformation and Cartography,DOI: 10.1007/978-3-319-00615-4_22, Springer International Publishing Switzerland 2013

המאמר נכתב על ידי בשיתוף המנחה שלי, פרופ' יצחק אומר, והוא מרחיב את המחקר אותו ביצעתי בזמנו בעבודת המאסטר. העיסוק המרכזי הוא בהשוואת נוכחותם של הולכי הרגל ברחובות העיר בשני אזורים בתל-אביב – אזור כיכר המדינה ואזור בזל, כאשר אבן-גבירול משמש כרחוב הגבול בין שני האזורים. נבחנת השפעת רשת הרחובות וכן שימושי הקרקע בשני אזורים אלה ונמצא כי באזור המערבי, הותיק והצפוף יותר, יש נוכחות גבוהה יותר של הולכי רגל בשיעור של 50% ויותר בממוצע למקטע רחוב מבין אלו שנמדדו. בנוסף, נמצאו הבדלים משמעותיים בתכונות של רשת הרחובות ובשימושי הקרקע בין שני אזורים אלה שעשויים להסביר את ההפרשים האלה. אחת המסקנות הכלליות של המחקר היא שהתכנון הקדם-מודרני (עד 1936 בישראל) ממערב לאבן-גבירול ייצר סביבה שמעודדת נוכחות גבוהה יותר של הולכי רגל במרחב מהתכנון המאוחר יותר הנוטה למודרניזם ממזרח לאבן-גבירול.

9. A Visual Analytics Approach for Assessing Pedestrian Friendliness of Urban Environments

Tobias Schreck, Itzhak Omer, Peter Bak and Yoav Lerman in D. Vandenbroucke et al. (eds.), Geographic Information Science at the Heart of Europe , Lecture Notes in Geoinformation and Cartography,DOI: 10.1007/978-3-319-00615-4_22, Springer International Publishing Switzerland 2013

מאמר זה נכתב בהובלתו של פרופ' טוביאס שרק מהמחלקה למדעי המחשב באוניברסיטת קונסטנץ שבגרמניה. כאן בוצע שימוש בנתוני הגלם של המאמר הקודם (מדידות תנועת הולכי רגל בעיקר) וכן במדידות נוספות של תנועת הולכי רגל שנערכו בעיר בת-ים. נעשה ניתוח ויזואלי של תכונות אלו על-מנת לנסות לאפיין אזורים בעלי תכונות ידידותיות להולכי רגל. נמצאו הבדלים משמעותיים בין שתי הערים אשר עשויות לנבוע ממיקומם השונה במטרופולין.

10. דוח מסכם עבור מחקר "מודל חיזוי להערכת נפח תנועת הולכי רגל במרחב העירוני" שבוצע במימון הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.

11. דוח מסכם עבור מחקר "רמת סיכון מוחלטת ויחסית לתאונות בין הולכי רגל וכלי רכב בערי ישראל" שבוצע במימון קרן המחקרים לעניייני ביטוח שליד איגוד חברות הביטוח בישראל.

12. דוח על בחינת שוק השכירות לטווח ארוך בישראל שנכתב עבור מרכז הגר לדיור הוגן ומכון אלרוב לנדל"ן.

13. וכאן יש גם את המחקר הראשון שלי שנערך במסגרת ההשלמות לדוקטורט.

14. Analysis of Stated Preferences for Accessible Services and Commerce in a Walkable Distance from Home

Michael Olitsky, Yoav Lerman and Erel Avineri (2017), Analysis of Stated Preferences for Accessible Services and Commerce in a Walkable Distance from Home, Transportation Research Procedia, Volume 27, 2017, Pages 1001-1008.

15. Applying Space Syntax for Surface Rapid Transit Planning

Lebendiger, Y. and Lerman, Y. “Applying Space Syntax for Surface Rapid Transit Planning”, Transportation Research Part A: Policy and Practice, 128:59-72.

16. Applying Space Syntax in Regional Planning: New Methods and Results

Lerman, Y., and Lebendiger, Y. “Applying Space Syntax in Regional Planning: New Methods and Results”, 12th International Space Syntax Symposium, Beijing Jiaotong University, July 2019.

17. Shade Maps for Prioritizing Municipal Microclimatic Action in Hot Climates: Learning from Tel Aviv-Yafo

Aleksandrowicz, O., Zur, S., Lebendiger, Y., and Lerman, Y. “Shade Maps for Prioritizing Municipal Microclimatic Action in Hot Climates: Learning from Tel Aviv-Yafo”, Sustainable Cities and Society, 53.